Non profit

Oprichten van een vereniging of stichting

In de non-profitsector moeten organisaties zich zowel intern als extern verantwoorden. Het is van belang om de structuur en de afspraken goed vast te leggen in statuten en (huishoudelijke) reglementen. Daarbij moet u ook rekening houden met de geldende wet- en regelgeving en toepasselijke governance codes. We denken graag met u mee en helpen u de stukken zó op te stellen dat aan alle voorwaarden en eisen is voldaan.

ANBI’s

Voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) gelden belastingvoordelen bij erven en schenken. Een instelling kwalificeert als ANBI wanneer de betreffende instelling aan strenge voorwaarden voldoet en de belastingdienst deze instelling als ANBI heeft aangewezen. ANBI’s zijn terug te vinden via het programma ANBI opzoeken van de belastingdienst. Het is belangrijk dat de statuten van de ANBI voldoen aan de voorwaarden. Wij adviseren u graag bij de oprichting of statutenwijziging.

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Steeds vaker werkt de overheid samen met private partijen. Met de term publiek-private samenwerking (PPS) wordt de meest nauwe samenwerking aangeduid. Het is belangrijk om de samenwerking tussen partijen goed vast te leggen. Bij PPS komen er meer aspecten bij kijken zoals subsidie, aanbestedingsrecht en bestuursrecht.

Neem gerust contact op met onze adviseurs.

 

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris
Ook geopend in de avonduren
TK is aangesloten bij
image
Klanten beoordelen ons