Inschrijven UBO’s vóór 27 maart 2022

02 maart 2022

Sinds de inwerkingtreding van het UBO-register, zijn alle in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht tot het centraal en openbaar registreren van de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO’s).

Onder een uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan: een natuurlijk persoon die de uiteindelijk (meer dan 25%) eigenaar is van of de uiteindelijke (meer dan 25%) zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit, dan wel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in deze entiteit. Bij de vaststelling van de UBO wordt gekeken naar de achterliggende natuurlijke personen, ongeacht het aantal tussenliggende vennootschappen en juridische entiteiten.

Onze eerdere blog bevat een uitgebreide toelichting op het UBO-register en de verplichte inschrijving.

Uiterste inschrijvingsdatum nadert

Uiterlijk 27 maart 2022 moeten bestaande juridische entiteiten hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) hebben geregistreerd in het door de Kamer van Koophandel gehouden UBO-register.

Registratie- en meewerkplicht

Verplichtingen van de bestuurders van een rechtspersoon en de vennoten van een personenvennootschap:

  • informatie inwinnen bij de UBO’s;
  • actueel houden van de UBO-informatie; en
  • zorgdragen voor de UBO-registratie.

Verplichting van de UBO’s:

  • de plicht om mee te werken en de bestuurders en vennoten de benodigde informatie te verschaffen om te kunnen voldoen aan hun verplichting om informatie in te winnen, bij te houden en te registreren.

Sancties

In geval van overtreding van de bovengenoemde verplichtingen kunnen de volgende sancties worden opgelegd:

  • een boete van maximaal € 22.500,00;
  • een taakstraf; of
  • een gevangenisstraf.

Advies en begeleiding registratie

Onze (kandidaat-)notarissen adviseren en begeleiden u graag bij de verplichte registratie van de UBO(‘s) van uw organisatie bij het UBO-register.

Indien u meer informatie wenst over hoe de inschrijving dient plaats te vinden, neem dan contact met ons op: