Reminder: Regel de UBO-inschrijving vóór 27 maart a.s.!

21 januari 2022

Op 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland ingevoerd. Als gevolg hiervan geldt een verplichting voor rechtspersonen om de uiteindelijk belanghebbenden (de zgn. UBO’s) van deze rechtspersoon in te schrijven in het register.

Voor bestaande rechtspersonen geldt de verplichting om deze registratie binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van het register te voldoen, wat betekent dat deze registratie vóór 27 maart a.s. moet hebben plaatsgevonden.

In onze eerdere blog schreven wij meer uitgebreid over de verplichting tot inschrijving in het UBO-register. Hierbij worden vragen behandeld zoals:

  • Welke entiteiten zijn verplicht de UBO-registratie te doen?
  • Wanneer valt een persoon onder de definitie van ‘UBO’?
  • Welke gegevens worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel?
  • Welke persoonsgegevens worden openbaar zichtbaar in het UBO-register van vermelde personen?
Lees onze uitgebreide UBO-blog

Indien u meer informatie wenst over hoe de inschrijving dient plaats te vinden, neem dan vrijblijvend contact met ons op: