Regels ten aanzien van het ‘opleggen’ van adviesprijzen, vaste prijzen en minimumprijzen

05 maart 2019

Het uitgangspunt in het mededingingsrecht is dat iedere onderneming zijn eigen prijsbeleid moet bepalen. Wat zijn echter exact de regels ten aanzien van het ‘opleggen’ van adviesprijzen, vaste prijzen en minimumprijzen?

De bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (Martijn Snoep) heeft kenbaar gemaakt meer aandacht te gaan geven aan verboden prijsafspraken tussen leveranciers en afnemers. Bij dit soort (verticale) afspraken bepaalt de leverancier bijvoorbeeld de minimumprijs waarvoor de winkelier het product moet verkopen.

Uitgangspunt in het mededingingsrecht is dat iedere onderneming zijn eigen prijsbeleid moet bepalen. Wat zijn echter exact de regels ten aanzien van het ‘opleggen’ van adviesprijzen, vaste prijzen en minimumprijzen? Bent u bijvoorbeeld bekend met de mogelijkheid om een vaste wederverkoopprijs te hanteren in het kader van kortlopende – twee tot zes weken – marketingacties?

De specialisten van ons sectorteam Retail & Hospitality zijn bekend met alle do’s en dont’s en geven u graag alle antwoorden.