Afwezigheid op Skype-zitting komt voor eigen risico.

Verantwoording van een goede rechtsgang ligt ook bij gebruiker Skype. 05 oktober 2020

Met de toename van het aantal coronabesmettingen en de inwerkingtreding van strengere maatregelen bestaat de kans dat een geplande zitting niet fysiek kan plaatsvinden. Soms gaat de zitting dan toch nog door, maar niet in fysieke vorm. Sinds het begin van de coronacrisis maakt de rechtspraak regelmatig gebruik van de mogelijkheid om een zitting online plaats te laten vinden via Skype.

Skype

Om aan een dergelijke online zitting deel te nemen ontvangt u van de rechtbank een uitnodiging per e-mail. Maar wat als u geen link heeft ontvangen of het niet lukt om in te bellen? Kunt u dan een nieuwe mondelinge zitting aanvragen? Deze vragen werden recent beantwoord door de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Feiten

In deze zaak waren de partijen opgeroepen om te verschijnen voor de mondelinge behandeling van de zaak. In eerste instantie zou deze mondelinge behandeling fysiek plaatsvinden bij de rechtbank in Utrecht. Echter, acht dagen voor de zitting deelde de gedaagde mee dat hij niet fysiek aanwezig kon zijn op de zitting, omdat hij besmet was met het coronavirus. De rechtbank besloot dat de zitting via een Skype-zitting toch door kon gaan op de geplande datum. Drie dagen voor de zitting stuurde de rechtbank een link voor de Skype-zitting naar de door partijen opgegeven e-mailadressen.

Tijdens de zitting constateerde de kantonrechter dat de gedaagde zich niet meldde voor deelname aan de Skype-zitting. Om de gedaagde toch bij de Skype-zitting te betrekken, probeerde de griffier telefonisch en per e-mail contact met de gedaagde te krijgen. Naar aanleiding van de verzonden e-mail liet de gedaagde per e-mail weten dat hij inmiddels een nieuw nummer had, maar ook via dat nummer lukte het niet om contact te leggen met de gedaagde. De rechter besloot vervolgens om de zitting voort te zetten zonder de gedaagde en met de eiser die wel was verschenen op de Skype-zitting. Twee dagen na de Skype-zitting ontving de rechtbank het verzoek van de gedaagde om de mondelinge behandeling op een andere dag in te plannen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter heeft beslist het verzoek van de gedaagde om uitstel van de mondelinge behandeling niet toe te wijzen. Dit verzoek werd ontvangen nadat de mondelinge behandeling had plaatsgevonden en was afgesloten. De kantonrechter zag geen reden voor het houden van een nieuwe zitting. De kantonrechter overwoog dat er een parallel bestaat tussen een Skype-zitting en een fysieke zitting. Waar bij een Skype-zitting problemen kunnen zijn waardoor het inbellen niet lukt, kunnen bij een fysieke zitting vervoersproblemen ervoor zorgen dat een partij niet op de zitting verschijnt. In beginsel komen die problemen voor rekening van de betreffende partij, omdat deze persoon redelijke voorzorgsmaatregelen moet treffen om die situatie te voorkomen. Van die partij mag in ieder geval worden verwacht dat hij zelf telefonisch contact opneemt met de griffie. Dat is volgens de kantonrechter niet te veel gevraagd, omdat vrijwel iedereen tegenwoordig beschikt over een mobiele telefoon.

Dat de gedaagde – nadat de zitting had plaatsgevonden – heeft aangevoerd dat hij geen link heeft ontvangen voor de zitting, geeft volgens de kantonrechter geen reden voor een ander oordeel. De link is hem namelijk wel tijdig toegestuurd. Als de gedaagde deze link niet had ontvangen, dan had hij dit voor de zitting moeten melden en niet pas erna. Het was de gedaagde immers bekend dat hij een link zou ontvangen. Daar komt bij dat de kantonrechter zijn best heeft gedaan om de gedaagde bij de Skype-zitting te betrekken door gedaagde te bellen en te e-mailen. Dat het niet is gelukt om contact te leggen met de gedaagde dient voor zijn rekening te blijven. Er is daarom geen reden om een nieuwe zitting te houden, aldus de kantonrechter.

Conclusie

Heeft u binnenkort een Skype-zitting? Dan is het goed om te controleren of u de link per e-mail heeft ontvangen. Heeft u de link niet ontvangen? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum. Lukt het niet om in te bellen voor uw Skype-zitting? Neem dan zelf contact op met de griffie van de betreffende rechtbank of het gerechtshof. Voor uitgebreide informatie over het verloop van een Skype-zitting kunt u terecht op deze website.