Verduidelijking: selectieve vernietiging van het medisch dossier

De belangrijkste aandachtspunten 04 november 2021

Een patiënt heeft recht op vernietiging van zijn of haar medisch dossier. Ben je als hulpverlener ook verplicht een deel van het medisch dossier te vernietigen als de patiënt daarom verzoekt? Een belangrijke vraag: waar het recht op vernietiging in het geding is, loopt de hulpverlener een risico op een (tucht)klacht.

Het Centraal Tuchtcollege heeft hierover duidelijkheid geschept. Het is van belang dat een (selectief) vernietigingsverzoek zorgvuldig wordt afgehandeld. In deze bijdrage treft u de belangrijkste aandachtspunten aan.

Vernietigingsverzoek

De hoofdregel is dat de hulpverlener uitvoering moet geven aan een verzoek van de patiënt tot vernietiging van het medisch dossier. Ook wanneer de bewaartermijn van twintig jaar (nog) niet is verstreken. Op deze hoofdregel zijn uitzonderingen mogelijk.

Selectieve vernietiging

Onder omstandigheden kan ook uitvoering worden gegeven aan een verzoek tot selectieve vernietiging van het medisch dossier, zoals vernietiging van een woord, een zinsnede, een alinea of een bepaald onderdeel. Ook als het selectieve vernietigingsverzoek afbreuk doet aan de begrijpelijkheid en geloofwaardigheid van het medisch dossier levert dat geen grond op om per definitie het vernietigingsverzoek af te wijzen. Een afwijzing is wel denkbaar als wordt verzocht om vernietiging van informatie die zo cruciaal is voor de behandeling, waardoor de hulpverlener geen goede zorg meer kan verlenen en hij de behandelingsovereenkomst zou moeten opzeggen. De hulpverlener zal per geval moeten afwegen of aan het verzoek tot selectieve vernietiging van het medisch dossier kan en mag worden voldaan.

De volgende aandachtspunten helpen u bij een zorgvuldige afwikkeling van een (selectief) vernietigingsverzoek.

  • Zorg dat u een schriftelijk of elektronisch verzoek van de patiënt ontvangt;
  • Bewaar het verzoek buiten het medisch dossier (bijvoorbeeld als correspondentie);
  • Reageer tijdig op het verzoek;
  • Bespreek het verzoek (en de gevolgen van de vernietiging) met de patiënt, ook als u van mening bent dat het verzoek onverstandig is;
  • Noteer in het medisch dossier op de betreffende plaats(en) dat de gegevens op verzoek van de patiënt zijn verwijderd of de reden van de afwijzing.