“Op de hoogte zijn en weten waar cliënten van wakker liggen.”

Edward van Lent is gespecialiseerd in vastgoedtransacties en -ontwikkelingen. Hij is als trusted advisor al jaren betrokken bij veel van zijn klanten waaronder projectontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties, zorginstellingen, beleggers, Verenigingen van Eigenaars, energiebedrijven en makelaars. Daarnaast is Edward curator en bewindvoerder en adviseert hij partijen die te maken hebben met faillissementen en surseances van betaling.

Edward leidt het sectorteam Vastgoed en maakt deel uit van de expertiseteams Vastgoed en projectontwikkeling en Insolventies en herstructureringen. Hij begeleidt zijn klanten bij vastgoedontwikkelingen, vanaf de grondaankoop tot en met de overeenkomst met de eindgebruiker, vastgoedtransacties en samenwerkingsovereenkomsten met lokale overheden. Waar nodig staat hij hen bij in procedures bij rechtbanken, gerechtshoven en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Sinds 1996 is Edward verbonden aan TK en in 1997 is hij beëdigd als advocaat. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, volgde de postdoctorale opleiding Insolventierecht (Insolad) aan de Grotius Academie te Nijmegen en de opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Edward: “Met een brede blik – zowel in de maatschappij als in mijn professie – sta ik naast mijn klanten waar ik graag langdurige relaties mee opbouw. Ik denk met hen mee, weet wat er speelt in de branche en hoe zij zaken willen aanpakken.”

Rechtsgebieden NOvA
Edward heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebied geregistreerd:

  • Verbintenissenrecht
  • Insolventierecht
    – Faillissement
    – Surseance van betaling
  • Vastgoedrecht

Op grond van deze registratie is Edward verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

“Op de hoogte zijn en weten waar cliënten van wakker liggen.”