logo

TK Academy

Optimaal kennis delen

TK beschikt over een eigen opleidingsinstelling, de TK Academy. Jaarlijks organiseert onze academy cursussen over uiteenlopende juridische onderwerpen.

Nieuwe wet- en regelgeving, de laatste jurisprudentie, discussies in de wetenschappelijke literatuur; wij volgen het allemaal. Die kennis delen wij graag zo breed mogelijk. Specialisten van TK zijn lid van specialisatieverenigingen, publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en doceren, onder andere aan de Universiteit Leiden.

TK Academy

TK beschikt over een eigen opleidingsinstelling, de TK Academy. Jaarlijks organiseert onze academy een aantal cursussen over uiteenlopende juridische onderwerpen. De cursussen worden verzorgd door docenten van TK en docenten van onder andere de Universiteit Leiden. Zo garanderen we dat onze kennis zowel extern als intern optimaal wordt gedeeld.

Externen, waaronder advocaten, (kandidaat)-notarissen, bedrijfsjuristen, maar ook registeraccountants en makelaars, kunnen bij ons opleidingsinstituut terecht. De TK Academy is als opleidingsinstituut erkend door de

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
  • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
  • Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs (Nevoa)

Deelname aan één van onze cursussen is in verband met de voorwaarden voor erkenning beperkt tot academisch geschoolde juristen.

Opleidingskalender

27 mei 2021 12.30 uur

Cursus: Medisch beroepsgeheim en het verschoningsrecht

In welke situaties wordt er beroep gedaan op meldkamercentralisten en ambulanceverpleegkundigen?

Bij deelname zijn onze algemene voorwaarden van TK Academy van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier te downloaden.

Alle deelnemers aan de opleidingen wordt gevraagd een schriftelijk evaluatieformulier in te vullen. Aan de hand daarvan werken wij continu aan de kwaliteit van de opleidingen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan stellen wij het zeer op prijs als u dit bij ons meldt. Indien u meent dat onvoldoende adequaat op uw opmerking wordt gereageerd, dan kunt u een klacht indienen overeenkomstig de door TK Academy gehanteerde klachtenregeling.