logo

TK Academy

Optimaal kennis delen

TK beschikt over een eigen opleidingsinstelling, de TK Academy. Jaarlijks organiseert onze academy een groot aantal cursussen over uiteenlopende juridische onderwerpen.

Nieuwe wet- en regelgeving, de laatste jurisprudentie, discussies in de wetenschappelijke literatuur; wij volgen het allemaal. Die kennis delen wij graag zo breed mogelijk. Specialisten van TK zijn lid van specialisatieverenigingen, publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en doceren, onder andere aan de Universiteit Leiden.

TK Academy

TK beschikt over een eigen opleidingsinstelling, de TK Academy. Jaarlijks organiseert onze academy een groot aantal cursussen over uiteenlopende juridische onderwerpen. De cursussen worden verzorgd door docenten van TK en docenten van onder andere de Universiteit Leiden. Zo garanderen we dat onze kennis zowel extern als intern optimaal wordt gedeeld.

Externen, waaronder advocaten, (kandidaat)-notarissen, bedrijfsjuristen, maar ook registeraccountants en makelaars, kunnen bij ons opleidingsinstituut terecht. De TK Academy is als opleidingsinstituut erkend door de

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
  • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
  • Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs (Nevoa)
  • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Deelname aan één van onze cursussen is in verband met de voorwaarden voor erkenning beperkt tot academisch geschoolde juristen.

Opleidingskalender

30 oktober 2020: actualiteiten certificering van aandelen

Docent: mr. M.L. van Haren
Tijdstip: 12:30 – 13:30 uur
Locatie: digitaal
Aantal PO-punten: 1

Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht over de laatste ontwikkelingen op het gebied van certificering aan de hand van recente jurisprudentie.

De volgende vragen zullen o.a. aan bod komen:

  • Is het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW ook van toepassing op certificaathouders?
  • Mag een curator in faillissement een decertificering van aandelen verlangen?
  • Kan de bevoegdheid tot decertificering exclusief worden gegeven aan de certificaathouders?
  • Geldt de vordering tot uittreding in de zin van art. 2:343 BW ook voor certificaathouders?

De cursus is geschikt voor advocaten, (kandidaat)notarissen, legal counsels/bedrijfsjuristen.

Aanmelden voor deze cursus kan via onze evenementenpagina. 

12 november 2020:  koop onroerende zaken en actualiteiten

Docent: mr. E.C. van Lent
Tijdstip: 12:30 – 13:30 uur
Locatie: wordt nog bekend gemaakt
Aantal PO-punten: 1

Tijdens deze de cursus wordt stilgestaan bij de wettelijke bepalingen omtrent het kopen van onroerende zaken alsmede recente en relevante ontwikkelingen in de jurisprudentie.
De volgende onderwerpen zullen behandeld worden:
1. Koop onroerende zaken – algemene beschouwing.
2. Actuele / relevante jurisprudentie

Aanvullende informatie volgt nog. De inhoud zal binnenkort ter beschikking gesteld worden op onze evenementenpagina, het aanmelden voor deze cursus gaat te zijner tijd ook via deze pagina.

—————

Bij deelname zijn onze algemene voorwaarden van TK Academy van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier te downloaden.

Alle deelnemers aan de opleidingen wordt gevraagd een schriftelijk evaluatieformulier in te vullen. Aan de hand daarvan werken wij continu aan de kwaliteit van de opleidingen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan stellen wij het zeer op prijs als u dit bij ons meldt. Indien u meent dat onvoldoende adequaat op uw opmerking wordt gereageerd, dan kunt u een klacht indienen overeenkomstig de door TK Academy gehanteerde klachtenregeling.