Kunst schenken of nalaten

Behoud van kunst en cultureel erfgoed

Het vermogen dat u heeft opgebouwd wilt u – vanzelfsprekend – zo fiscaal gunstig mogelijk laten overgaan naar de volgende generatie of naar doelen die u een warm hart toedraagt. Kleine details kunnen daarbij een groot verschil maken.

De estate planners van TK zijn betrokken en vragen waar nodig verder. Zo geven zij u het beste advies bij vraagstukken als:

  • Hoe draag ik mijn vermogen het beste over aan de volgende generatie?
  • Hoe kan ik het beste mijn wensen vormgeven?
    Nu schenken of laten vererven?
  • Hoe kan ik mijn kunstcollectie in stand houden na mijn overlijden?

Wij adviseren bij deze vragen over uw testament, een levenstestament, het mogelijk aanpassen van huwelijkse voorwaarden en het doen van schenkingen.

Vermogen en wensen

Overdracht van vastgoed of een kunstcollectie kennen een andere benadering dan die van een onderneming en effecten. Maar we kunnen ook te maken hebben met combinaties daarvan. Daarom filteren we eerst uw wensen en bekijken we waaruit uw vermogen bestaat.

Als u wilt schenken, zijn er verschillende methoden om zeggenschap en grip op uw vermogen te behouden. U kunt bijvoorbeeld bewind instellen of het vermogen certificeren. Ook kijken we naar de momenten waarop u wilt schenken. Niet alleen de fiscale mogelijkheden zijn daarbij belangrijk, ook uw bedoelingen en wensen met betrekking tot uw vermogen en de wens tot instandhouding speelt een grote rol.

Kunst en fiscaliteit

Inkomstenbelasting en kunst

Als u een verzamelaar bent van kunst of objecten van culturele waarde en er is een bijzondere collectie ontstaan is het belangrijk tijdens uw leven al aandacht te besteden aan de mogelijkheden tot instandhouding van deze collectie. Wij adviseren u graag, bijvoorbeeld bij overleg met een museum, of juist over uw wensen ten aanzien van de volgende generatie, en bespreken graag de fiscale mogelijkheden hierbij.

Een aspect van fiscale mogelijkheden bij het schenken van kunst is de regeling in de inkomstenbelasting terzake van periodieke giften. Bij het schenken van kunst aan een instelling zoals een museum is het mogelijk, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, gebruik te maken van deze regeling in de inkomstenbelasting. Op deze wijze wordt het bijdragen aan cultuur en kunsthistorisch belang fiscaal gestimuleerd. Ook hierbij staan wij u graag bij met onze ervaring en advies.

Erfbelasting en kunst

Een bijzondere fiscale regeling is de mogelijkheid om erfbelasting met kunst te betalen. De Successiewet kent een zogenaamde kwijtscheldingsregeling voor erfgenamen, waarbij een voorwerp van cultuurhistorische of kunsthistorische waarde gebruikt kan worden om erfbelasting te voldoen. U kunt kwijtschelding krijgen (erfbelasting besparen) ter hoogte van maximaal de waarde van het voorwerp, vermeerderd met 20%. U kunt nooit meer kwijtschelding krijgen dan u moet betalen aan erfbelasting en belastingrente.

Om erfbelasting met kunst te kunnen betalen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het is aan te raden hier bij leven al aandacht aan te besteden, zodat deze regeling optimaal kan worden benut.

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Familierechtspecialist / Estate planner

Onze specialisten

/
Familierechtspecialist / Estate planner
Ook geopend in de avonduren
TK is aangesloten bij
image
Klanten beoordelen ons