logo

Decembermaand = Schenkmaand

06 december 2019

Traditiegetrouw wordt er in december geschonken. Als u dit jaar nog wilt schenken, let dan op de wettelijke regels ten aanzien van schenken en lees meer over de situaties waarin u de schenkingen het beste schriftelijk kunt laten vastleggen.

Maak gebruik van de vrijstellingen

Er zijn diverse vrijstellingen voor schenkingen. Zo mag een ouder (of ouders gezamenlijk) jaarlijks vrij van schenkbelasting aan een kind schenken. In 2019 is dat € 5.428. Daarnaast mag een ouder (of ouders gezamenlijk) eenmalig onder voorwaarden aan een kind een hoger bedrag schenken. Voor 2019 is dat bedrag € 26.040. Deze eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling mag verder worden verhoogd ingeval de schenking wordt gebruikt voor een kostbare studie of voor de eigen woning.

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is een ingewikkelde regeling. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling geldt in 2019 voor een bedrag van € 102.010 als het geld gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van een woning of de aflossing van een schuld die samenhangt met de aankoop van een woning. De ontvanger moet tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn (of een partner hebben die nog geen 40 jaar oud is). De schenker mag een ouder (of ouders) zijn, maar ook een ander persoon.

Let op: om van een verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning of kostbare studie gebruik te kunnen maken gelden speciale voorwaarden. Laat u zich daarover adviseren. 

Aan een kleinkind of anderen kunt u in 2019 € 2.173 schenken zonder dat schenkbelasting betaald hoeft te worden.

Afhankelijk van het te schenken bedrag kan het verstandig zijn om de schenking over twee jaar te spreiden: een schenking dit jaar en een schenking begin 2020. Op die manier kan handig gebruik gemaakt worden van de vrijstellingen.

Schenkingen vastleggen

Het kan verstandig zijn om schenkingen schriftelijk vast te leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties:

  • Krijgt één van de kinderen wel een schenking en de andere kinderen nog niet? Wellicht wilt u dat de schenking bij de verdeling van uw erfenis in de toekomst wordt verrekend?
  • Is het niet de bedoeling dat de schenking bij een relatiebreuk van uw kind met zijn/haar ex gedeeld moet worden? Dit kan geregeld worden door bij de schenking vast te leggen dat de schenking voor de ontvanger privé is. Dit heet een uitsluitingsclausule.
  • Is degene die de schenking krijgt minderjarig of nog niet in staat om verstandig met geld om te gaan? Het is dan raadzaam iemand aan te wijzen die voor de begiftigde bepaalt wat er met de schenking gebeurt.
  • Mogelijk wilt u wel schenken maar wilt u niet dat het te schenken bedrag uw vermogen verlaat. In dat geval is het mogelijk om een schenking door schuldig erkenning te doen waarbij de ontvanger de schenking direct aan u terugleent. U krijgt dan een schuld aan de ontvanger van de schenking waarover u jaarlijks een rente moet betalen. Dit wordt ook wel schenken op papier genoemd. Een dergelijke schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd.