Samen (ongehuwd) woning kopen met eigen geld: leg de afspraken goed vast

03 augustus 2020

Het komt regelmatig voor:

ongehuwde partners kopen samen een woning. Eén van de partners betaalt een deel van de koopsom met eigen geld (bijvoorbeeld met een schenking van ouders). Jaren later loopt de relatie stuk. Kan de partner nog aanspraak maken op het geïnvesteerde geld? Zo ja, op welk bedrag? En wat als een partner meebetaalt aan een woning die alleen eigendom is van de andere partner?

Afspraken

Als een partner eigen geld in een gezamenlijke woning of de woning van zijn partner investeert, kunnen de partners hierover afspraken maken. Dit kan in een samenlevingsovereenkomst of andere overeenkomst. Er kan bijvoorbeeld het volgende worden afgesproken:

  • de partner die geen eigen geld heeft geïnvesteerd moet een groter deel van de hypotheekschuld betalen; of
  • het geïnvesteerde eigen geld moet bij verkoop van de woning of het einde van de relatie worden terugbetaald; of
  • het geïnvesteerde eigen geld moet bij verkoop van de woning of het einde van de relatie worden terugbetaald, maar daarbij moet rekening worden gehouden met de waarde van de woning op dat moment. Is de waarde van de woning hoger dan bij aankoop, dan is het terug te betalen bedrag ook hoger. Is de woning minder waard dan op het moment dat de woning werd gekocht, dan is terug te betalen bedrag lager.

Voorkom dat u niets meer kunt claimen

Let op: leggen de partners niets vast dan kan er discussie ontstaan over de vraag of er nog een bedrag terugbetaald moet worden en wat de hoogte daarvan is. Verder geldt tussen ongehuwde partners de regel dat wanneer een bedrag niet binnen vijf jaar wordt opgeëist terwijl dat wel kon, dit in principe niet alsnog kan. Als de partners geen schriftelijke afspraken maken, loopt de partner die geld heeft geïnvesteerd in de woning dus het risico dat bij het einde van de relatie blijkt dat hij zijn geïnvesteerde geld (deels) kwijt is.

Advies bij investering van eigen geld

Heeft u geld geïnvesteerd in de woning van u en uw partner of in een woning die alleen eigendom is van uw partner, leg de afspraken dan schriftelijk vast zodat u bij het einde van de relatie of verkoop van de woning krijgt waar u recht op heeft.

De specialisten van onze familierechtsectie kunnen u hierover adviseren en de afspraken voor u op papier zetten.