Gebruikmaken van de jubelton? Doe het dit jaar!

De verhoogde belastingvrije schenking wordt afgebouwd. 28 september 2022

Op Prinsjesdag werd het Belastingplan 2023 gepresenteerd, waaronder ook de regeling rondom de verhoogde belastingvrije schenking. In onze blog hebben we alles voor u op een rij gezet.

Het was al bekend dat het jaar 2022 het laatste jaar is waarin u gebruik kunt maken van de verhoogde belastingvrije schenking van € 106.671, de zogenaamde jubelton. Per 1 januari 2023 zal de jubelton al worden verlaagd naar een vrijstelling van ‘nog maar’ € 28.947. Per 1 januari 2024 zal de jubelton volledig verdwijnen. Kortom, wenst u er nog gebruik van te maken? Doe dat dan nog dit jaar.

De belastingvrije schenking voor de eigen woning stond al een lange tijd ter discussie. Niet geheel onverwacht wordt de jubelton dus nu ook afgeschaft. De jubelton is in het leven geroepen om starters een beter kans te geven op de woningmarkt. Helaas heeft deze regeling averechts effect gehad. De prijzen van starterswoning zijn sinds de invoering van de jubelton alleen maar toegenomen.

Voorwaarden schenking jubelton:

 • De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;
 • De schenker mag maar eenmalig aan dezelfde begiftigde het verhoogde bedrag schenken;
 • De schenking mag alleen gebruikt worden ten behoeve van de koopwoning;
 • Er moet een beroep op de vrijstelling gedaan worden in de aangifte schenkbelasting;

Zolang er wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden, mogen bij schenkingen gedaan uiterlijk in 2022, de betalingen ook worden gespreid over meerdere jaren. Dit betekent dat een eigen woning schenking waarvan het eerste gedeelte is betaald:

 • vóór 2022, over een periode van 3 jaren mag worden gespreid;
 • in 2022, over een periode van 2 jaren mag worden gespreid;
 • in 2023, niet meer mag worden gespreid.

Waarvoor mag de jubelton gebruikt worden?

Zoals hiervoor al is benoemd, mag de schenking alleen worden gebruikt ten behoeve van een eigen woning waaronder:

 • Een eigen woning kopen of verbouwen;
 • De hypotheek of restschuld van uw eigen woning aflossen;
 • De rechten van erfpacht of opstal van uw eigen woning afkopen.

Aandachtspunten:

 • De jubelton kan niet gebruikt worden voor bestedingen voor een tweede woning, een vakantiehuis of een beleggingspand;
 • Bij een schenking aan kinderen worden ouders als 1 schenker aangemerkt, ook in het geval zij gescheiden zijn;
 • Schenkingen door of aan partners/echtgenoten worden bij elkaar opgeteld;
 • Als de ontvanger ouder is dan 40 jaar, maar diens partner nog niet, dan mag de ontvanger ‘gebruik maken’ van de leeftijd van de partner.

Nu schenken, later besteden

De schenking in 2022 van € 106.671 kan ook verspreid worden over 2022 en 2023. Er mag dus een gedeelte van het bedrag dit jaar worden geschonken en een gedeelte volgend jaar. Ook wanneer de ontvanger in 2022 nog geen woning koopt, kan de verhoogde belastingvrije schenking van 2022 nog steeds worden geschonken. De schenking mag namelijk worden besteed ten behoeve van de eigen woning uiterlijk op 31 december 2024.

Er kan in de schenkingsovereenkomst worden opgenomen, dat het geld in 2022 of in de daaropvolgende 2 kalenderjaren wordt besteed aan de eigen woning. Door het opnemen van deze voorwaarde hoeft er geen schenkbelasting te worden betaald wanneer de ontvanger in die 3 jaren géén eigen woning koopt. De ontvanger moet dan wel de verkregen schenking terugbetalen aan de schenker.

Wat kan de notaris voor u regelen?

Een notariële akte is niet vereist voor de schenking van de jubelton. Wel kan de notaris u informeren of een voorgenomen schenking voldoet aan alle voorwaarden en u verder daarover adviseren. Daarnaast kan de notaris een overeenkomst voor u opstellen, om bijvoorbeeld te zorgen dat de schenking bij echtscheiding van de ontvanger van de schenking en zijn partner bij de ontvanger zal blijven, en niet voor een deel zal toekomen aan de partner.

Daarnaast kan de notaris een overeenkomst voor u opstellen, om bijvoorbeeld te zorgen dat in geval van een echtscheiding de schenking bij de ontvanger blijft, en niet voor een deel zal toekomen aan de partner. Ook als u nu wilt schenken aan één kind en dit bij overlijden recht wilt trekken, kan de notaris u van dienst zijn.