Arbeid

Strategische HR-oplossingen

Wij treden op als uw sparringpartner met oog voor de belangen en doelen van uw onderneming.

Onze expertise

Ontslag op staande voet / Ontbinding en vaststellingsovereenkomst / Reorganisatie / Medezeggenschap / (Wijziging van)  Arbeidsvoorwaarden / Concurrentie- en relatiebeding / Pensioen / Werknemersparticipatie / Statutair bestuurders / HR Online / Uitzenden & Payroll / Sociale zekerheid / Grensoverschrijdende arbeid / Regres loonschade / Fictieve dienstbetrekking (ZZP) / Ziekte en Re-integratie.

Over Arbeid

Ons team adviseert directie en management van (inter)nationaal opererende ondernemingen en instellingen, bedrijfsjuristen, medezeggenschapsorganen en HR-afdelingen over alle facetten van het arbeidsrecht. Wij helpen u bij het nemen van strategische HR-beslissingen en de implementatie daarvan. Wij zijn aangesloten bij internationale netwerken om u te ondersteunen bij uw internationale ambities. Cliënten waarderen onze betrokken, pragmatische en toekomstgerichte aanpak.

Aanpak

Met 15 specialisten combineren wij juridische know-how met slagkracht en sectorkennis. Wij treden – bij voorkeur in een vroeg stadium – op als uw sparringpartner met oog voor de belangen en doelen van uw onderneming.  In de snel veranderende arbeidsmarkt handelen wij adequaat en verrassen met oplossingen, niet zelden buiten de gebaande paden.

Onze aanpak is gericht op het voorkomen van problemen. Wij houden graag contact, ook als er niets speelt. Zo houden wij elkaar scherp en blijven we betrokken. Mocht het nodig zijn, dan staan wij u vanzelfsprekend bij in procedures.

HR Solutions

Wij adviseren over geïntegreerde HR oplossingen en verzorgen permanente nascholing voor HR-professionals met korte heldere cursussen op maat – met een minimale tijdsbesteding op locatie. Daarbij bieden wij toegankelijke online ondersteuning via ons platform HR Online en sparren graag met u, ook buiten de traditionele kaders van het arbeidsrecht.

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Juridisch medewerker

Onze specialisten

/
Juridisch medewerker

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner