Bitcoin 2.0?

De opkomst van NFT’s 20 mei 2021

Onlangs is een digitaal concert als non-fungible token (“NFT”) verkocht voor meer dan € 1 miljoen. Dit voorbeeld is slechts een greep uit de vele ontwikkelingen rondom de NFT. Wat is een NFT? Hoe NFT ontstaat, in werking treedt en wat is het verdienmodel van een NFT?

Onlangs verscheen in het nieuws het bericht dat de Nederlandse DJ Don Diablo een digitaal concert als non-fungible token (“NFT”) heeft verkocht voor meer dan € 1 miljoen. Dit voorbeeld is slechts een greep uit de vele ontwikkelingen rondom de NFT.

Wat is een NFT?

NFT’s zijn unieke crypto-tokens die beheerd worden op een blockchain die de eigendoms- en transactiegeschiedenis van elke NFT vastlegt, vergelijkbaar met een grootboek. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Bitcoin, is elke NFT uniek, niet te delen of te vermenigvuldigen en is die altijd gekoppeld aan een virtueel of fysiek object. Door middel van een NFT is het mogelijk om digitaal uniek object te creëren, zoals een kunstwerk, Twitter-tweet en zelfs stemrechten voor fans van voetbalclubs. Het omzetten van een (digitaal) object naar NFT wordt “minting” genoemd.

Hoe ontstaat en werkt een NFT?

Een NFT ontstaat nadat vereiste programmering heeft plaatsgevonden en bestaat uit een code, een unieke ID, en andere metagegevens. De metadata van NFT’s worden verwerkt via een cryptografische hashfunctie. Doordat van het bestand dat in het digitale grootboek als NFT wordt geregistreerd een hash wordt gecreëerd , worden nauwelijks gegevens rechtstreeks opgeslagen in de NFT zelf. Dit maakt mogelijk dat een NFT links bevat die verwijzen naar het object (dat vertegenwoordigd wordt door de NFT) en waar eventuele details erover zijn opgeslagen.

De NFT’s werken via “smart contract-enabled blockchains”. Dit zijn blockchains die ontworpen zijn voor de uitvoering van smart contracts. Een smart contract is een programmering binnen de blockchain om met het netwerk te kunnen communiceren over bijvoorbeeld welke informatie opgeslagen dient te worden in een transactie. De programmeur van een smart contract voor een NFT-token kan dus een programma creëren waarin de gewenste eigenschappen van de NFT worden aangegeven die door het smart contract uitgevoerd worden. Dit is met name van belang voor de doorverkoop van de NFT’s waarover royalty’s verschuldigd zijn. Ik zal hieronder aan de hand van een voorbeeld concreter maken hoe een NFT werkt.

Partij A vindt dat voetbalplaatjes een tijdloos verzamelobject zijn en besluit om van een aantal voetbalplaatjes NFT’s te maken. Na de vereiste programmeringshandelingen te hebben verricht, worden de voetbalplaatjes gemint ontstaan de NFT’s. Partij A biedt vervolgens de NFT’s te koop aan voor een bedrag van € 100,- die vervolgens door Partij B wordt gekocht.

Bij een verkoop van een object ontstaan een aantal rechten en verplichtingen voor Partij A en Partij B. Zo dient Partij B, de verkoopprijs van €100,- aan Partij A te voldoen en is Partij A, gehouden om de NFT’s te leveren aan Partij B. Doordat er gebruik wordt gemaakt van smart contracts worden de hiervoor genoemde handelingen automatisch uitgevoerd. Dit betekent dat het verkoopbedrag automatisch wordt overgeboekt naar de bankrekening van Partij A en de NFT’s automatisch verzonden worden naar de digitale portemonnee (ook wel een “wallet” genoemd) van Partij B. De smart contracts bevestigen vervolgens aan de blockchain dat Partij B de nieuwe eigenaar is geworden van de betreffende NFT’s.

Wat is het verdienmodel bij een NFT?

In hoofdlijnen bestaat het verdienmodel uit twee onderdelen, namelijk de initiële verkoopopbrengst van de NFT zelf en de royalty-vergoeding die verschuldigd is bij het doorverkopen van de NFT. Ik licht dit toe aan de hand van het hiervoor genoemde voorbeeld.

Partij A heeft een aantal NFT’s van voetbalplaatjes verkocht aan Partij B voor €100,-. Dit betreft de initiële verkoopopbrengst. Na verloop van tijd verkoopt Partij B zijn NFT’s aan Partij C voor een bedrag van €120,-. In het smart contract is overeengekomen dat Partij A recht heeft op een royalty vergoeding ter hoogte van 10% bij iedere doorverkoop van de NFT’s. Op het moment dat Partij B zijn NFT’s doorverkoopt aan Partij C, ontvangt Partij A dus een royalty vergoeding van €12,- over die verkoop.

Doordat er gebruik wordt gemaakt van smart contracts, zal de uitvoering van de verkoop van de NFT’s en de overboeking van de royalty-vergoeding automatisch gaan. Afhankelijk van wat in de smart contracts is ingevoerd, kan Partij A een eeuwig durend recht op royalty-vergoeding hebben.

NFT: een opmaat naar juridische vragen

Alhoewel de NFT nog in de kinderschoenen staat, lijkt zij desondanks aan terrein te winnen in onze (digitale) maatschappij. De advocaten van TK houden alle ontwikkelingen over de NFT, nauwlettend in de gaten.

Informatiereeks

In een volgende blog zal ik vervolgens inzoomen op de juridische vragen die ontstaan bij de inzet en gebruik van NFT’s.