Publiekrecht

Helder advies bij complexe procedures

Onze expertise

Algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht / Nadeelcompensatie en planschade / Omgevingsrecht / Public Affairs / Subsidies en bekostiging / Toezicht en handhaving / Schaarse rechten / Overheidsaansprakelijkheid / Overheid en contracten / Wet openbaarheid van Bestuur.

Over ons

De regeldruk is in alle sectoren van de samenleving enorm. In de zorg, het onderwijs en vastgoed gelden steeds meer publiekrechtelijke regels. Het gaat hier over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of subsidies. Andere besluiten zijn bijvoorbeeld handhavingsbesluiten van de NZa of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij ondersteunen bij en adviseren over complexe besluitvormingsprocedures en het voldoen aan regelgeving in vele sectoren, met name de overheid, zorg, onderwijs en commercieel vastgoed. Ons streven: door strategische advisering geschillen tussen de overheid en ondernemers of particulieren voorkomen, vóórdat het besluitvormingstraject is afgerond.

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat