VvE-abonnement | Juridische dienstverlening en service

Voorkomen van gerechtelijke procedures en beperken van juridische kosten

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders is dé incassospecialist en vastgoedspecialist voor VvE’s. Vanuit vestigingen in Den Haag en Amsterdam werken gerechtsdeurwaarders, juristen en incassomedewerkers door heel Nederland voor meer dan 15.000 VvE’s en meer dan 135 VvE-beheerders.

TK advocaten notarissen is een ambitieus full-service kantoor met vestigingen in Leiden, Amsterdam en Alphen aan den Rijn, waar ruim 50 advocaten en (kandidaat-)notarissen dagelijks werken aan uiteenlopende juridische vraagstukken op specifieke rechtsgebieden waaronder het vastgoedrecht.

Samen met BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders leveren wij full service incasso en rechtsbijstand voor VVE’s: incasso, advies en rechtsbijstand door advocaten, notariële dienstverlening en diensten van gerechtsdeurwaarders.

TK VVE-abonnement


Preventie & Problem solving

Ons VVE-abonnement  voor juridische dienstverlening en service is gericht op het voorkomen van gerechtelijke procedures en daarmee het beperken van juridische kosten binnen VvE’s.

  • De prijzen gaan uit van VvE’s met woonappartementen en zijn daarom inclusief BTW.
  • Ingeval sprake is van een VvE met (vrijwel) alleen bedrijfsmatige appartementen, dan zijn de prijzen exclusief BTW en worden die prijzen vermeerder met BTW.
  • Ingeval van gemengde VvE’s (woon- en bedrijfsmatig) zal een offerte op maat worden aangeboden, waarbij de prijs wordt berekend aan de hand van de verhouding woon en bedrijfsmatig (oppervlak en aantallen).
  • Het is ook mogelijk een abonnement te kiezen waar procedures voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw zijn inbegrepen, bijvoorbeeld oplevergeschillen bij nieuwe gebouwen en nieuwe VvE’s.

Inhoud abonnement

  1. Telefonische en schriftelijke adviezen en voorlichting door advocaten of (kandidaat) notarissen van TK binnen 48 uur;
  2. Ondersteuning door TK op afstand bij conflicten;
  3. Informatie en nieuws via gezamenlijke website;
  4. Terbeschikkingstelling van modellen, zoals reglementen, splitsingsakten, overeenkomsten etc.
  5. Voorbeelden van rechtsgebieden, alle vastgoed (huurrecht, beoordeling splitsingsaktes, splitsingsreglementen, huishoudelijke reglementen, bouwzaken, burenzaken), geschillen met overheid (bestemmingsplannen, milieukwesties, subsidies, omgevingsvergunningen)