De Omgevingswet: het planschaderecht wijzigt ingrijpend

Informatie & aspecten waar u nu al rekening mee kunt of moet houden. 25 januari 2021

Is het zinvol om te wachten met de terinzagelegging van een plan of het aanvragen van een vergunning totdat de Omgevingswet in werking is getreden? Moeten bestaande planschadeverhaalsbedingen in anterieure overeenkomsten worden aangepast? Neemt het risico op het ontstaan van planschade toe of juist af? Lees er alles over:

Whitepaper | Planschade onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking en daarmee het planschaderecht dat vergaand wijzigt. Floris van Galen zet de belangrijke informatie en aspecten voor u op een rij.

Leestijd: ca. 20 min. Doelgroep: projectontwikkelaars, vastgoedprofessionals, planschade taxateurs, gemeenteambtenaren ruimtelijke ontwikkeling en contractvorming

Download whitepaper
image

Whitepaper | Planschade onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking en daarmee het planschaderecht dat vergaand wijzigt. Floris van Galen zet de belangrijke informatie en aspecten voor u op een rij.

Leestijd: ca. 20 min. Doelgroep: projectontwikkelaars, vastgoedprofessionals, planschade taxateurs, gemeenteambtenaren ruimtelijke ontwikkeling en contractvorming

Download whitepaper

Inhoud whitepaper

Planschade onder de Omgevingswet
 • Planschade als vorm van nadeelcompensatie
 • Nieuwe limitatieve lijst van schadeoorzaken
 • Uitvoeringsschade
 • Afbakeningsproblemen
Indirecte planschade
 • Bepaling indirecte planschade bij vergunningplichtige activiteiten
 • Moment aanvraag indirecte planschade door vergunningsvrije activiteiten
 • Bepaling indirecte planschade bij vergunningsvrije activiteiten
 • Schaduwschade
 • Actieve risicoaanvaarding waardevermindering woningen
 • Verhoging forfait normaal maatschappelijk risico indirecte planschade
Directe planschade
 • Passieve risicoaanvaarding
Overgangsrecht planschade onder de Omgevingswet

De nieuwe planschaderegeling zal niet direct op alle lopende zaken van toepassing
worden. In deze whitepaper leest u alles over de kaders die zijn gesteld.

Gevolgen voor lopende projecten

De gevolgen van de wijzigingen in het planschaderecht (na inwerkingtreding van de Omgevingswet) zullen per project verschillen.

In onze whitepaper vindt u o.a. informatie over het mogelijk herzien van planschaderisico-analyses onder de Omgevingswet en andere factoren die invloed hebben op gevolgen van de wijzigingen – zoals de looptijd van het project en eventuele contractuele afspraken die al zijn gemaakt.