Onteigening

Strategisch en juridisch advies vanaf het begin van het traject is essentieel

Wij zijn uw partner bij onteigening

Onteigening is heel ingrijpend. Toekomstplannen moeten drastisch worden bijgesteld. Het algemeen belang gaat daarbij zonder pardon voor het particuliere belang of het bedrijfsbelang. Daartegenover staat in feite slechts een financiële schadeloosstelling. Goed strategisch en juridisch advies vanaf het begin van het traject is essentieel.

Strategische beslissingen

Onteigeningsprocedures kunnen jaren duren. Het traject begint met een poging tot minnelijke verwerving, waarin de overheid een aanbod doet aan de eigenaar. Daarna volgt de administratieve procedure, waarin de Kroon het onteigeningsbesluit neemt. In die procedure komen de rechtmatigheid van het besluit, de noodzaak en de urgentie aan de orde. En tot slot volgt de gerechtelijke onteigeningsprocedure, waarin door de rechter de hoogte van de schadeloosstelling wordt vastgesteld. Wij inventariseren wat uw belangen zijn, bepalen wat haalbaar is en helpen u bij het nemen van strategische beslissingen. Daarbij werken wij nauw samen met deskundige onteigeningstaxateurs.

Zelfrealisatie

Het is mogelijk dat u zelf – al dan niet met behulp van een ontwikkelaar – tot herontwikkeling van de betrokken gronden wilt overgaan conform het door de overheid vastgestelde ruimtelijke kader: zelfrealisatie. U moet daarop tijdig een concreet en onderbouwd beroep doen. In veel gevallen rust daarnaast op de gronden al een gemeentelijk voorkeursrecht. Dan rijst de vraag of u afspraken kunt maken met een ontwikkelaar om het beroep op zelfrealisatie in te kleden. Onze onteigeningsspecialisten helpen u graag verder.