Vastgoed en Projectontwikkeling

Helder specialistisch advies 

Het team vastgoed en projectontwikkeling richt zich op zaken met betrekking tot vastgoed(her)ontwikkeling en transacties in de breedste zin.

Onze expertise

Projectontwikkeling / Onteigening, zelfrealisatie en Wet voorkeursrecht gemeenten / Aannemingsovereenkomsten (o.a. UAV, UAV-gc, RAW, DB(F)M) / Anterieure overeenkomsten en exploitatieovereenkomsten / Ontwikkel- en realisatieovereenkomsten / Koop van onroerende zaken / Erfpacht / Opstalrecht / Erfdienstbaarheden / Huurrecht / Hypotheekrecht / Vastgoedbeheer / Architectenrecht / Volkshuisvesting en corporaties / Zorgvastgoed / Onderwijsvastgoed / VvE- en appartementsrechten.

Ons team

Wij adviseren ontwikkelaars, bouw- en sloopbedrijven, beleggers, gemeenten, woningcorporaties en eindgebruikers, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, in alle fasen van vastgoedontwikkelingsprojecten, van intentieverklaring tot oplevering en zo nodig daarna. Het team Vastgoed en projectontwikkeling bestaat uit tien ervaren en gespecialiseerde advocaten en (kandidaat-)notarissen. Zij werken nauw samen met de specialisten van de overige teams van TK, zoals het team Publiekrecht en Mededinging, staatssteun en aanbesteden.

Wij volgen de ontwikkelingen in het vastgoedrecht op de voet en werken aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar u voor staat. Krapte op de arbeidsmarkt zet de planning op scherp. Staal- en betonprijzen stijgen en de levertermijnen zijn lang. Opdrachtgevers vragen steeds meer om back-to-back contracten. Binnenstedelijke herontwikkelingen brengen meer risico’s met zich mee. De energietransitie vraagt om een nieuw businessmodel. Al met al reden om zoveel mogelijk aan de voorkant goed te regelen.

Aanpak

De advocaten en notarissen van TK onderkennen risico’s, maar denken in passende oplossingen. Zekerheden en ontbindende of opschortende voorwaarden bieden comfort en vertrouwen. Met erfpachtconstructies, opstalrechten, appartementsrechten of erfdienstbaarheden kunnen de ambities van alle partijen bij elkaar gebracht worden.  TK heeft daarbij oog voor de toekomst. Bij het vormgeven van transacties wordt rekening gehouden met de technische eisen en de eigendomsverhoudingen die nodig zijn om gebouwen energieneutraal te maken.

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Notarieel assistent

Onze specialisten

/
Notarieel assistent

Onze specialisten

/
Notarieel medewerker

Onze specialisten

/
Notarieel medewerker

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Adviseur, oud-notaris

Onze specialisten

/
Adviseur, oud-notaris

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris