Overdrachtsbelasting: alle eindejaarstips op een rij

03 december 2020

‘Alles op alles?’ of ‘Alles of niets?’

Natuurlijk wilt u alles op alles zetten voor het meest gunstige scenario. Wij hebben daarom alle eindejaarstips én de laatste wijzigingen rondom de overdrachtsbelasting voor u op een rij gezet.

Op 12 november 2020 is het Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is nog op een enkel onderdeel gewijzigd.

De belangrijkste wijziging is dat de vrijstelling voor kopers tussen de 18 en 35 jaar vanaf 1 april 2021 wordt beperkt tot woningen waarvan de koopsom maximaal € 400.000,00 bedraagt. De Eerste Kamer stemt op 15 december 2020 over het wetsvoorstel. Wordt dit wetsvoorstel op 15 december 2020 aangenomen door de Eerste Kamer dan gaat de wet per 1 januari 2021 in.

‘Alles op alles’: overdracht nog in 2020


Bedrijfspanden
Het overdrachtsbelastingtarief wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 8%. Met een levering vóór 2021 bespaart u dus 2% overdrachtsbelasting.

Beleggingswoning of vakantiewoning
Voor woningen die niet als hoofdverblijf dienen, waaronder begrepen vakantiewoningen, wordt het overdrachtsbelastingtarief met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 2% naar 8%. Dat geldt zowel voor beleggers als voor particulieren, dus ook voor ouders die een woning kopen waarin hun zoon of dochter gaat wonen.

Tuin of garage bij de woning
Op dit moment is op de aankoop van een garage of tuin bij de eigen woning (een zogenaamde aanhorigheid) het 2%-tarief van toepassing. Vanaf 2021 geldt dat de verkrijging van een aanhorigheid bij een eigen woning met 8% overdrachtsbelasting wordt belast indien deze niet gelijktijdig met de woning wordt aangekocht.

Het is dus verstandig de levering van deze onroerende zaken waarvoor vanaf 1 januari 2021 het 8%-tarief zal gelden, nog in 2020 te laten plaatsvinden. Het levert een besparing op van 2% of 6% over de koopsom!

Denkt u dat levering dit jaar niet meer kan plaatsvinden omdat u de financiering niet rond krijgt en u daardoor een voordeel zou mislopen? Ook daar is een oplossing voor. Levering kan alsnog dit jaar, als u met de verkoper de afspraak kunt maken dat de betaling van de koopsom wordt uitgesteld. TeekensKarstens informeert u graag over de mogelijkheden

‘Alles of niets’: overdracht pas in 2021


Eigen woning voor kopers tussen 18 en 35 jaar oud
Op dit moment wordt de verkrijging van een woning belast met 2% overdrachtsbelasting. Per 1 januari 2021 betalen kopers tussen de 18 en 35 jaar geen overdrachtsbelasting wanneer de woning door de kopers als hoofdverblijf wordt gebruikt. Van de vrijstelling kan eenmalig gebruik worden gemaakt. Ook kopers tussen de 18 en 35 jaar die al een woning bezitten hebben nog recht op deze eenmalige vrijstelling wanneer zij een nieuwe woning in eigendom verkrijgen én zelf in deze woning gaan wonen.

Vanaf 1 april 2021 wordt de vrijstelling beperkt tot woningen waarvan de waarde niet hoger ligt dan € 400.000. De waarde wordt beoordeeld per gehele woning met aanhorigheden. De hele koopsom wordt dan belast met 2% overdrachtsbelasting.

Tot slot
Voor kopers van 35 jaar of ouder van een bestaande woning die in 2021 wordt geleverd, blijft het tarief overdrachtsbelasting 2% indien kopers de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken, hetgeen zij schriftelijk dienen te verklaren bij de notaris.