Woningmarkt in tijden van Russische oorlog en stijging van energieprijzen

02 maart 2022

De stijging van de rente en de stijging van energieprijzen door de Russische aanval op Oekraïne, zal waarschijnlijk van invloed zijn op de huizenmarkt. Hoe groot de impact is weten we nog niet. Ons advies: wees alert bij de aankoop van een woning.

De situatie in Oekraïne geeft aanleiding tot onzekerheid. Deze ontwikkelingen kunnen niets anders betekenen dan dat er minder geleend kan worden. Voor kopers betekent dit wellicht dat de huizenprijzen iets minder zullen stijgen of misschien zelfs iets zullen dalen. Maar ook dienen kopers er rekening mee dienen te houden dat de banken minder snel geneigd zijn de aangevraagde financiering te willen verstrekken.

Ontbindende voorwaarde

Het is raadzaam om bij de koop van een huis een ontbindende voorwaarde voor financiering op te nemen, en niet in verleiding te komen om te bieden zonder financieringsvoorbehoud.

In de huidige krappe woningmarkt wordt vaak geboden zonder financieringsvoorbehoud, zodat de verkoper eerder bereid is om met die koper in zee te gaan en een koopovereenkomst te sluiten. Dat kan desastreus uitpakken als later blijkt dat de benodigde financiering niet kan worden verkregen en de koper een boete moet betalen van 10% van de koopprijs.

Laat je goed adviseren

TeekensKarstens kan u begeleiden bij het opstellen van de koopovereenkomst of het beoordelen van de door de makelaar opgestelde koopovereenkomst.