Omgevingswet

Alle wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één wet

De Omgevingswet: een geheel nieuw wettelijk stelsel

Volgens de huidige planning zal de Omgevingswet 1 januari 2024 in werking treden. Hoewel ook deze datum nog niet zeker is, moeten we er rekening mee houden dat het er nu echt van gaat komen. Het is van belang om bij de plan- en contractvorming goed te anticiperen op de Omgevingswet.

De Omgevingswet integreert alle wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één wet. Een belangrijke wijziging is dat voortaan belangen vanuit alle beleidssectoren een rol kunnen spelen in de besluitvorming over de fysieke leefomgeving. Het gaat dus om een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Het bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan, waarin algemene regels worden gesteld. Dit omvat veel meer dan alleen de toedeling van functies aan locaties (zoals in het huidige bestemmingsplan). Het omgevingsplan kan bijvoorbeeld ook regels bevatten over evenementen of milieubelastende activiteiten.

Voorbereiding op de Omgevingswet

De Crisis- en herstelwet bevat nu al verschillende instrumenten die vooruitlopen op de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, zoals het bestemmingsplan verbrede reikwijdte of een bestemmingsplan-plus. Hierdoor kunnen meer dan alleen ruimtelijke belangen worden gediend of kan milieugebruiksruimte worden gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen in een gebied dat op slot zit. Ook is het bijvoorbeeld al mogelijk duurzaamheidsvereisten in het bestemmingsplan op te nemen.

Onze aanpak

Bij huidige bouwplannen of projecten kan het zinvol zijn nu alvast rekening te houden met de (on)mogelijkheden van de Omgevingswet, het daarbij horende overgangsrecht en de Crisis- en herstelwet. Ons team Vastgoed en projectontwikkeling staat u graag bij uw bouwplannen goed af te stemmen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024.

Onze expertise

Algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht / Omgevingsrecht/ Nadeelcompensatie en planschade / Subsidies en bekostiging / Toezicht en handhaving / Schaarse rechten / Overheidsaansprakelijkheid / Overheid en contracten / Wet openbaarheid van bestuur.

De specialisten

/
Advocaat, partner

De specialisten

/
Advocaat, partner