Corporate & Commercial Litigation

Helder advies, krachtige adviseurs

Onze expertise

Arbitrage / Beslaglegging / Bestuurdersaansprakelijkheid / Corporate geschillen / IE-geschillen / Incasso / IT-geschillen & arbitrage /  Faillissementsaanvraag / Handelsgeschillen / Media-geschillen / Procesvoering grondrechten / Mededingingsrechtelijke procedures / Privacy-geschillen / Verzekeringsgeschillen.

Aanpak

Op het gebied van procesvoering en arbitrage hanteren wij een duidelijke en concrete aanpak van geschillenbeslechting. Wij combineren diepgaande juridische kennis en slagkracht met procedurele zaken.

Vaak behandelen we complexe, omvangrijke en grensoverschrijdende geschillen. Daarbij stemmen wij onze aanpak af op de zakelijke doelen van onze cliënten en toetsen deze gedurende het gehele proces. Om de effectiviteit, efficiëntie en snelheid van onze diensten te optimaliseren maken we gebruik van projectmanagement en (online) tools.

Als toegewijde specialisten in commerciële & corporate procesvoering en arbitrage zijn wij vanzelfsprekend thuis in de wetgeving. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in de efficiënte aanpak van handelsgeschillen en een praktisch inzicht in de meest doeltreffende manieren van geschillenbeslechting.

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat