MediRegres

Verhaal van loonschade en re-integratiekosten

Deskundig schade verhalen en ontzorgen

Schade melden INLOGGEN

Wanneer een externe derde aansprakelijk is voor schade bij uw werknemer(s) na bijvoorbeeld een (verkeers)ongeval (ook in het buitenland), mishandeling, medische fout of sport- en spelsituatie (ook in privétijd), dan kunnen loonschade en re-integratiekosten (binnen vijf jaar) op de (verzekeraar van de) derde partij worden verhaald door MediRegres.

Verhaalbaar is:

  • Netto loon gedurende arbeidsongeschiktheid
  • Netto WIA-uitkering
  • WIA suppletie
  • Gedifferentieerde premie WGA
  • In enkele gevallen kosten voor juridische bijstand

En in veel gevallen:

  • Re-integratiekosten (kosten arbodienst, vervangend vervoer, aanpassingen op de werkplek, bijscholing, begeleiding en arbeidspsychologisch onderzoek etc.)
  • Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten.

De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om deze loonschade en re-integratiekosten te verhalen op de veroorzaker, wanneer deze aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. De aansprakelijke derde wordt vaak vertegenwoordigd door een professionele partij, zoals een verzekeraar. Daarnaast betreft het complexe materie. Het is daarom verre van eenvoudig om de door u geleden schade op de aansprakelijke partij te verhalen.

TK neemt werkgevers deze zorg graag uit handen en biedt onder de naam MediRegres de mogelijkheid om de schade deskundig namens de werkgever te verhalen. MediRegres heeft hierin jarenlange kennis, ervaring en expertise opgebouwd. Het honorarium voor MediRegres bedraagt een vast percentage (landelijk zijn wij één van de goedkoopste) van het voor u verhaalde bedrag. Indien wij geen mogelijkheden zien uw schade te verhalen, dan bent u ons geen honorarium verschuldigd (‘no cure, no pay’). Uiteraard worden de met u gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd, zodat misverstanden worden voorkomen.

Loonschade melden

U kunt uw schade eenvoudig bij ons melden:

Schade melden INLOGGEN

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

Onze specialisten