Onderneming starten

Dit is de tagline

Om u snel inzicht te geven, geeft TK antwoord op veelgestelde vragen bij actuele onderwerpen. Uiteraard kunt u ook altijd direct contact opnemen via T. 071 535 80 00 of rechtstreeks met onze specialisten.

Onderneming starten

Moet ik bij een B.V. € 18.000,00 storten bij de oprichting?

Nee, deze verplichting is afgeschaft toen op 1 oktober 2012 het B.V.-recht grondig is gewijzigd. Op dit moment is het al mogelijk om met een aandelenkapitaal van € 0,01 een B.V. op te richten. Dit betekent overigens niet dat er na de oprichting geen bijstorting meer kan plaatsvinden, maar het gevolg is dat dit niet als geplaatst kapitaal zal worden aangemerkt.

Wat is een Flex-BV?

Met een ‘Flex-BV’ wordt niets anders dan een B.V. bedoeld. Sinds 1 oktober 2012 is het B.V.-recht in Nederland ingrijpend gewijzigd, waardoor er meer mogelijk is bij de vormgeving van de statuten van de B.V. en bepaalde verplichtingen zijn komen te vervallen. Hierdoor kan het zo zijn dat het in uw situatie valt aan te raden om de statuten te flexibiliseren, oftewel: aan te passen aan de huidige wettelijke regels.

Ik heb ooit een B.V. opgericht met een verplichte storting van € 18.000,00. Kan ik dit uit de vennootschap halen?

Ja, dat is mogelijk. Wel is het hierbij vereist dat het aandelenkapitaal hierop wordt aangepast, waarvoor een statutenwijziging nodig is. In deze statutenwijziging zal het noinale bedrag van de aandelen worden verlaagd. Let op: indien u dit bedrag niet door middel van een statutenwijziging uitkeert, dan kan dit fiscale consequenties hebben. Van belang is dus dat u zich hierbij fiscaal laat adviseren.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een B.V. en eenmanszaak?

In tegenstelling tot een eenmanszaak is de B.V. een rechtspersoon. Dit houdt in dat de B.V. zelfstandig rechtshandelingen kan aangaan (zoals het aangaan van contracten). De B.V. is dan ook zelf aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtigen. Echter, dit betekent niet dat u zelf niet meer aansprakelijk kunt zijn. Zo kan een bestuurder worden aangesproken indien hij niet in het belang van de vennootschap handelt of zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt.

Moet ik bij een B.V. een jaarrekening deponeren?

Ja, een B.V. is wettelijk verplicht om haar jaarrekeningen te deponeren bij het handelsregister van de kamer van Koophandel.

Ook een stichting of vereniging kan verplicht zijn om haar jaarrekening te laten deponeren. Indien u twijfel heeft over de vraag of dit vereist is, vraag dan naar een van onze adviseurs.

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst en waar heb ik deze voor nodig?

In een aandeelhoudersovereenkomst nemen de aandeelhouders van een B.V. aanvullende afspraken op in verband met hun samenwerking. Men kan hierbij denken aan een concurrentiebeding of een regeling op basis waarvan de prijs van de aandelen wordt bepaald indien deze aandeelhouders aan elkaar aandelen gaan overdragen. De reden dat deze regelingen niet in de statuten worden opgenomen is dat deze worden ingeschreven in het handelsregister en deze bepalingen dus voor iedereen zichtbaar worden.