Regels concurrentiebeding nog verder aangescherpt

15 februari 2024

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding afgesproken. Een dergelijk beding verbiedt een werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als (zelfstandig) ondernemer. Om nodeloos gebruik van het concurrentiebeding tegen te gaan, heeft het kabinet bekendgemaakt de regels over het concurrentiebeding te vernieuwen.

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding afgesproken. Een dergelijk beding verbiedt een werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als (zelfstandig) ondernemer. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik ervan dusdanig breed is – naar schatting wordt 37% van de werknemers aan een concurrentiebeding gebonden – dat het tot ongerechtvaardigde beperkingen leidt. En dat heeft invloed op het goed functioneren van de arbeidsmarkt. Enerzijds worden werknemers beperkt om van baan te wisselen, anderzijds is het voor werkgevers moeilijker nieuw personeel aan te nemen. Om nodeloos gebruik van het concurrentiebeding tegen te gaan, heeft het kabinet bekendgemaakt de regels over het concurrentiebeding te vernieuwen.

Aankomende wijzigingen

Vorig jaar – op 2 juni 2023 – heeft minister Van Gennip aangekondigd een wetsvoorstel voor te bereiden om de regels over het concurrentiebeding te moderniseren. Daarin worden de volgende wijzigingen uitgewerkt:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract;
  • De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

Verdere aanscherping wijzigingen: afhankelijk van inkomen

Recent is bekend geworden dat de beoogde wijzigingen mogelijk nog verdergaan dan bovengenoemde. Op 13 februari 2024 is in de Tweede Kamer namelijk een motie aangenomen om een wettelijke inkomensgrens te verbinden aan de mogelijkheid om een concurrentiebeding overeen te komen. Dit voorstel komt erop neer dat een concurrentiebeding niet rechtsgeldig afgesproken kan worden op het moment dat het inkomen van een werknemer bij voltijd dienstverband lager is dan anderhalf keer het modaal salaris (ca. € 66.000).

Verwachte datum nieuwe wetgeving

Op korte termijn zal duidelijk worden hoe de conceptwettekst precies zal luiden. Minister Van Gennip heeft laten weten dat het conceptwetsvoorstel naar verwachting nog in het eerste kwartaal van 2024 wordt aangeboden voor internetconsultatie. Het streven is om de nieuwe wetgeving per 1 januari 2025 in werking te laten treden.