Decembermaand = Schenkingsmaand

03 december 2018

Traditiegetrouw wordt er in december geschonken. Als u voor schenkingen in 2018 nog gebruik wilt maken van de (verhoogde) schenkingsvrijstelling eigen woning let dan op het volgende:

Er zijn een aantal vrijstellingen voor schenkingen. Zo mag een ouder jaarlijks, in het jaar 2018 € 5.363, vrij van schenkbelasting schenken. Daarnaast mag een ouder (of ouders gezamenlijk) eenmalig onder voorwaarden aan een kind in het jaar 2018 een bedrag van € 25.731 schenken. Deze eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling mag worden verhoogd ingeval van een kostbare studie of ingeval de schenking wordt aangewend voor de eigen woning.

Deze schenkingsvrijstelling voor eigen woning is een ingewikkelde regeling. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling geldt voor een bedrag van € 100.800 als het geld gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van een woning, of de aflossing van een schuld die samenhangt met de aankoop van een woning. De ontvanger moet tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn (of een partner hebben die nog geen 40 jaar oud is). De schenker mag een ouder (of ouders) zijn, maar ook een ander persoon.

De eenmalig verhoogde vrijstelling mag normaalgesproken maar één keer gebruikt worden.

MAAR de regeling van de eigen woning schenkingsvrijstelling is verschillende malen gewijzigd. Om die reden is er overgangsrecht. In een aantal gevallen kunt u als u later nog een bedrag van dezelfde schenker krijgt toch nog gebruik maken van een (aanvullende) vrijstelling voor de eigen woning in 2018:

  • Is de schenking met de verhoogde vrijstelling in 2015 of 2016 gedaan? Dan kunt u in 2018 onder voorwaarden een vrijstelling krijgen voor een aanvullende schenking voor een eigen woning van € 47.198. Vanaf 2019 vervalt deze mogelijkheid om deze aanvullende schenking te doen!
  • Hebt u in 2017 een vrijstelling voor uw eigen woning gebruikt, maar niet het maximale bedrag dan mag u in 2018 en 2019 mogelijk nog gebruik maken van aanvullende vrijstellingen.
  • Heeft u vóór 2010 al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling en in 2010 tot en met 2016 niet? Dan kunt u alleen in 2018 nog een vrijgestelde aanvullende schenking voor een eigen woning doen van € 27.871, let daarbij op de voorwaarden!
  • Hebt u vóór 2010 én in 2015 of 2016 een verhoogde vrijstelling gebruikt? U kunt dan alleen in 2018 nog een vrijgestelde aanvullende schenking voor een eigen woning doen van € 47.198 als u aan alle voorwaarden voldoet. Ook deze mogelijkheid vervalt vanaf 2019.