Huis kopen tijdens een scheiding? Deze factoren wegen mee.

05 november 2021

Bij een scheiding is vaak nieuwe woonruimte nodig voor een of beide partners. Een vraag die regelmatig aan ons wordt gesteld is of u tijdens de scheiding al een woning kunt kopen. Of dat kan is afhankelijk van een aantal factoren.

Een scheiding is een veelomvattend proces en roept veel vragen op, zoals de mogelijkheid dat een van de partners het gezamenlijke huis kan kopen en wat hierbij notarieel moet worden vastgelegd. 

Zowel uw partnerschap als het moment van het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank, zijn bepalend bij de vraag of u de woning alleen kunt kopen of dat de woning van u samen is (en dus verdeeld moet worden). In deze blog zetten wij de belangrijkste punten op een rij.

Gehuwd of geregistreerd partner

Als u een woning koopt terwijl u nog bent gehuwd of geregistreerd partner bent in gemeenschap van goederen dan geldt het volgende:

  • Wanneer het verzoek tot echtscheiding nog niet is ingediend bij de rechtbank, dan valt de nieuwe woning in de gemeenschap van goederen en dan moet de woning na de scheiding worden verdeeld.
  • Wanneer het verzoek tot echtscheiding wel is ingediend bij de rechtbank, dan is de gemeenschap van goederen ontbonden. De nieuwe woning is in dat geval alleen van de partner die de woning koopt.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Koopt u een woning en bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden? Dan hangt het van de inhoud van die voorwaarden af of de nieuwe woning alleen uw eigendom wordt óf eigendom van u én uw partner samen.

  • Wordt de woning van u samen, dan moet de woning na de scheiding nog verdeeld worden.
  • Een alternatief is om vóór de scheiding de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zodanig aan te passen dat de nieuwe woning alleen van u wordt. Dit alternatief kunt u alleen gebruiken als uw partner bereid is om daaraan mee te werken.

Wanneer een notariële akte?

In een echtscheidingsconvenant worden afspraken gemaakt over de verdeling van de woning. De woning wordt echter niet verdeeld door het sluiten van een echtscheidingsconvenant. Voor het verdelen van de woning is altijd een notariële akte nodig.