Herbenoeming Commissie van Aanbestedingsexperts

Benoeming van Tsong Ho Chen als lid is verlengd 25 maart 2021

Onlangs is de benoeming van onze kantoorgenoot Tsong Ho Chen als lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts verlengd tot 1 juni 2022.

Als lid van die Commissie geeft Tsong samen met een voorzitter en vice-voorzitter adviezen over klachten van ondernemers bij aanbestedingen.

Die adviezen zijn niet bindend en worden niet altijd opgevolgd door de aanbestedende dienst waartegen de klacht gericht is. Maar zij worden door inkopers en juristen wel zeer serieus genomen, zodat zij in de praktijk toch een grote invloed op de aanbestedingspraktijk in Nederland hebben. Daar waar de voorzieningenrechter in kort geding bij aanbestedingsgeschillen zich vaak beperkt tot een enkel aspect van de bezwaren, gaat de Commissie doorgaans dieper op de inhoud van de klachten in. Mede om die reden worden ondernemers bij de Commissie vaker in het gelijk gesteld dan in een civiel kort geding. De rol van de Commissie wordt thans geëvalueerd door de overheid en de kans bestaat dat zij in de toekomst een zwaardere rol gaat krijgen bij aanbestedingsgeschillen.