Je langstlevende ouder heeft een nieuwe, serieuze relatie. Hoe zit het met jouw erfenis?

27 maart 2024

Wat gaat er veranderen nu jouw overblijvende alleenstaande ouder een nieuwe relatie is aangegaan?

Je hebt de indruk dat de nieuwe partner nogal heeft gepusht om te gaan samenwonen, en op de voordeur prijkt een nieuwe naambordje met een nieuwe naam erbij. Testamentair is alles goed geregeld zo wordt jullie verteld; de nieuwe partner krijgt een volledige langstlevende bescherming. Jullie positie als kinderen, hangt om te beginnen af van een eventueel testament van je overleden ouder.

Een testament is een hoogstpersoonlijke aangelegenheid rondom het nalaten van het vermogen.
Als je overleden ouder een testament heeft gemaakt waarin alle bezittingen en schulden worden nagelaten aan de langstlevende partner dan hebben kinderen een uitgesteld opeisbare erfenis gekregen.
Misschien staat er in het testament van je overleden ouder, dat de erfenis naar jou of jullie gaat (opeisbaar wordt) als de langstlevende partner gaat samenwonen met iemand of gaat hertrouwen. Dat betekent dat jullie de erfenis die je van je overleden ouder tegoed hebt kunnen opeisen. Dat is natuurlijk wel een hele stap om te zetten, niet gemakkelijk.

Vaak staat er trouwens ook in zo’n testament dat jullie langstlevende ouder niet direct hoeft uit te keren en als alternatief een ‘garantie’ moet geven dat hij jullie erfenis niet opmaakt. Soms zit al het vermogen in een huis en kan er niet zomaar worden uitgekeerd, vandaar deze garantieplicht.

 

‘Wat kan ik doen?’, wordt mij vaak gevraagd

Het is zaak om met elkaar, bij de notaris, te bespreken op welke manier jullie rechten worden ingevuld. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de erfenis direct uit te keren of niet? Zo niet, dan moet de langstlevende ouder zekerheid geven voor de uitbetaling op termijn, bijvoorbeeld door een hypotheek op zijn huis aan jullie te geven.

Een ander aandachtspunt hierbij is of jullie een rentevergoeding ontvangen krijgen bijgeschreven over je erfenis. Jullie overleden ouder kan in het testament hebben bepaald dat de overblijvende partner jaarlijks een rente moet bijschrijven betalen over de erfenis. Deze rente is op? maximaal 6% samengesteld of vastgesteld.
Als de erfenis wordt uitgekeerd stopt deze rente aangroei. Dit moet worden meegewogen als je besluit om op te eisen. Je hebt dan namelijk wel de erfenis in handen, maar je mist de rente aangroei die voordelig kan zijn omdat daardoor het vermogen van je vader wordt ‘opgehapt’. En als jullie overblijvende ouder het vermogen er niet doorheen jaagt met de nieuwe partner, is dat ‘ophappen’ voordelig voor jullie als kinderen.
Maar wat als er géén testament is en je langstlevende ouder besluit om in de ouderwetse algehele gemeenschap van goederen te trouwen met deze nieuwe (en nogal jonge) partner? Daarover de volgende keer meer.

Tot slot:

Wij adviseren u graag

Benieuwd of de verhoging van de wettelijke rente in uw situatie gevolgen heeft of dat het wenselijk is uw testament aan te passen dan wel een testament op te stellen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons team familierecht.