Notaris Erna Kortlang publiceert boek over familie- en erfrecht in begrijpelijke taal: (Hoe) lang zullen ze leven!?

21 november 2019

Hoe lang zullen ze leven!?

Valt er iets te erven? Niemand wil het erover hebben voordat het moet, maar eigenlijk is het belangrijk om al bij leven over een eventuele erfenis te praten. Erna Kortlang, notaris bij TeekensKarstens in Leiden, wil het familie- en erfrecht toegankelijk maken. Samen met bestsellerauteur Friederike de Raat geeft zij antwoord op alle (gevoelige) vragen rondom erven en nalaten. Een boek geschreven in begrijpelijke taal, met hier en daar een knipoog en vooral veel herkenning.

Erna Kortlang: “Ik wilde dit boek schrijven om drie redenen. Allereerst vanwege het feit dat veel mensen niet graag praten over de minder prettige zaken die ons in het leven gaan én kunnen overkomen. Dat geldt overigens voor jong en oud. Daarnaast het onderscheid tussen wat je kúnt regelen en wat iedereen eigenlijk zou moeten wíllen regelen als je zou weten wat de eventuele gevolgen zijn. En als laatste, het verwoorden van onderwerpen in herkenbare settings en in begrijpelijke taal.

Moeilijke zaken makkelijk maken

Erna: “Als specialist zijn wetten en regelgeving voor mij als een ‘walk in the park’ maar voor niet-juristen is het vaak lastig de materie tot je te nemen. Regelmatig krijgen wij notarissen de vraag waarom we de akten niet nét zo begrijpelijk kunnen maken als onze toelichting in het adviesgesprek. Dat is helaas onmogelijk omdat het recht heel nauw luistert. Teksten kunnen door niet juridische taal, al snel verkeerd geïnterpreteerd worden, waardoor er misverstanden kunnen ontstaan.”

Gedeelde smart is halve smart

Erna vervolgt: “Mensen maken in hun leven heel veel moois mee, maar natuurlijk beleeft iedereen ook minder gelukkige momenten. Zo hebben we te maken met nieuw leven, maar moeten we helaas ook afscheid nemen van dierbaren. Zijn er niet zelden schrijnende verstandhoudingen in de familie tussen de ‘warme’ en/of de ‘koude kant’. Worden opvolgers van familiebedrijven vaak onbedoeld bevoorrecht ten opzichte van de andere kinderen. En zien we dat samengestelde gezinnen in de vererving tegen problemen aanlopen.

Niets menselijks is vreemd in onze praktijk. Regelmatig ervaar ik opluchting tijdens gesprekken met cliënten. Natuurlijk door een passende oplossing te bieden, maar vaak zelfs al door er over te praten. In ons boek hebben we dan ook juist die herkenbare situaties geschetst. In de hoop dat die herkenning leidt tot inzicht en soms zelfs berusting.”

Signeersessie & Lezing

Zaterdag 30 november aanstaande kunt u Erna Kortlang ontmoeten tijdens haar signeersessie bij boekhandel De Kler, Winkelhof 87 in Leiderdorp van 14.00 – 15.00 uur.
Zondag 19 januari aanstaande geeft Erna Kortlang een lezing naar aanleiding van haar boek bij boekhandel Kooyker, Breestraat 89 in Leiden. Aanvang: 15.00 uur.
U bent van harte welkom.

Gegevens

Aantal pagina’s: 208
ISBN: 978 90 468 2603 4
Ook verkrijgbaar als e-book

Over de auteurs

Erna Kortlang is notaris en partner bij TeekensKarstens advocaten en notarissen in Leiden.

Friederike de Raat was jarenlang redacteur van NRC Handelsblad en werkt nu als freelance journalist. Eerder verschenen van haar hand vier taalrijke titels waaronder Waarom mussen nooit dood van het dak vallen en Muggenzifters en zondebokken.