Verklaring van erfrecht: alles op een rij

15 september 2021

Wat is een verklaring van erfrecht en waarom heeft u deze nodig bij overlijden?

De notaris kan voor u uitzoeken of de overledene een testament heeft opgesteld. Ook kan hij uitzoeken wie de erfgenamen zijn.

De notaris zal met u in gesprek gaan over de omvang en samenstelling van de nalatenschap. Daarnaast informeert de notaris u over de manieren waarop u een nalatenschap kunt aanvaarden en wat daarvan de gevolgen zijn. Zo kunnen de erfgenamen ingeval er meer schulden dan bezittingen zijn, voorkomen dat zij voor de schulden van de overledene aansprakelijk worden. De notaris bespreekt met u ook de verder te nemen stappen met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap.

De erfgenamen zijn mogelijk erfbelasting verschuldigd over hetgeen zij van de overledene erven. Als u erft, moet u daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst. De notaris kan u helpen bij het opstellen van de aangifte erfbelasting.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een verklaring die door de notaris wordt afgegeven. In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn, hoe de erfgenamen de nalatenschap aanvaarden en of er een executeur is aangewezen. Ook geeft een verklaring van erfrecht duidelijkheid over wie er bevoegd is te handelen.

Een verklaring van erfrecht is nodig om de nalatenschap te kunnen afwikkelen. U kunt er bijvoorbeeld mee naar de bank om betalingen te doen. Met een verklaring van erfrecht kunt u ook uitkeringen bij verzekeraars op eisen.

Indien de overledene een woning of andere registergoederen op naam heeft, kan de verklaring van erfrecht worden ingeschreven bij het kadaster. Het onroerend goed van de overledene komt daarmee op naam van de erfgenamen te staan.