logo

Met een goed vaccinatieprotocol kunt u direct verder

TK biedt een leidraad en protocol rondom vaccineren tegen COVID-19. 11 januari 2021

Vaccineren: leg afspraken en richtlijnen duidelijk vast. Met een goed COVID-19-vaccinatieprotocol stimuleert u medewerkers om zich te laten vaccineren en kunnen maatregelen worden getroffen als zorgmedewerkers ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren.

Door velen is er lang naar uitgekeken: een vaccin tegen COVID-19. Inmiddels worden de eerste vaccins gegeven aan medewerkers in de zorg conform het advies van de Gezondheidsraad.

Er zijn mensen die twijfelen of ze zichzelf laten vaccineren om uiteenlopende persoonlijke redenen. Ook onder medewerkers in de zorg bestaat deze twijfel. De keuze van een zorgmedewerker om zich niet te laten vaccineren, dient te worden gerespecteerd maar vormt tegelijk een direct risico voor de veiligheid, kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening aan patiënten en bewoners van zorginstellingen en op andere zorglocaties. Bovendien lopen ook zorgcollega’s van niet-gevaccineerde zorgmedewerkers een groter risico op besmetting.

Vaccineren vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Werkgevers kunnen hun medewerkers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Tegelijkertijd zijn zorgbestuurders wel verantwoordelijk als patiënten of bewoners ziek worden of overlijden omdat ze besmet zijn geraakt door medewerkers die weigeren om zich te laten vaccineren.

Veel werkgevers in de zorg worstelen daarom met de vraag of en zo ja welke maatregelen zij kunnen treffen als medewerkers zich bewust niet laten vaccineren. In het publieke debat dat hierover worden gevoerd, lijkt het vooral te gaan over wat er allemaal niet kan. Wij richten ons op wat er wel kan.

Een goed vaccinatiebeleid biedt een werkgever in de zorg mogelijkheden om vaccinatie te stimuleren én arbeidsrechtelijke consequenties te verbinden als een medewerker zich onverhoopt nog steeds niet laat vaccineren. Onderdeel van een goed vaccinatiebeleid is een vaccinatieprotocol. TK heeft een vaccinatieprotocol ontwikkeld en als juridische onderlegger een leidraad waarin de grondslag van het protocol is toegelicht.

Het vaccinatieprotocol en de leidraad zijn gebaseerd op onder andere de navolgende uitgangspunten:

  • Zorginstellingen hebben de wettelijke plicht om hun patiënten, bewoners en medewerkers te beschermen tegen gezondheidsrisico’s in de zorgverlening;
  • Zorgmedewerkers hebben de professionele plicht om zoveel als mogelijk te voorkomen dat patiënten en bewoners worden besmet met COVID-19. Van zorgmedewerkers kan worden verwacht dat ze redelijke maatregelen nemen om besmetting te voorkomen. Vaccineren kan een redelijke maatregel zijn.
  • Werkgevers stimuleren zorgmedewerkers om zich te laten vaccineren tegen COVID-19, onder andere door het verstrekken van duidelijke informatie en door het gesprek aan te gaan over eventuele twijfels of bezwaren;
  • De keuze van een medewerker om zich niet te laten vaccineren, kan leiden tot de conclusie dat de medewerker ongeschikt is voor de functie. Hieraan kunnen arbeidsrechtelijke gevolgen worden verbonden, zoals herplaatsing, non-actiefstelling en in het uiterste geval ontslag.
  • Het registreren van medewerkers die wel of niet zijn gevaccineerd tegen COVID-19 is vooralsnog niet expliciet geregeld in wetgeving. Pleitbaar is dat de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 reeds nu die mogelijkheid biedt. Deze onzekerheid biedt een belemmering in de uitvoering van een goed vaccinatiebeleid. De verwachting is dat deze belemmering door de wetgever op (korte) termijn wordt weggenomen. Op basis van de Arbowet- en regelgeving is de registratie van gevaccineerde medewerkers tegen het Hepatitis B-virus wel toegestaan.

Vraag het vaccinatieprotocol vrijblijvend aan

Laat uw gegevens hieronder achter en ontvang het vaccinatieprotocol met bijbehorende leidraad van TK in uw mailbox. Als u ons daarvoor toestemming geeft, ontvangt u ook de updates van het protocol en de leidraad naar aanleiding van te verwachten komende wijzigingen in wet- en regelgeving en het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.