Expertise

Arbeid

Sector

Zorg
“Geen drempels en full service dienstverlening.”

Ginny Kessels is gespecialiseerd in het arbeidsrecht met bijzondere aandacht voor het medezeggenschapsrecht en gezondheidsrecht. Zij werkt nauw samen met zorginstellingen verspreid over Nederland. Zij is de legal coach van bestuurders, raden van toezicht, directeuren en P&O-adviseurs. Waar nodig procedeert zij voor zorginstellingen bij rechtbanken en gerechtshoven.

Ginny geeft leiding aan het sectorteam Zorg en maakt deel uit van het expertiseteam arbeid. In 2003 is Ginny beëdigd als advocaat en sinds 2009 is zij verbonden aan TK. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht en volgde de specialisatieopleidingen Arbeid (Grotius academie) en Gezondheidsrecht (Academie voor gezondheidsrecht).

Ginny: “Met tomeloze energie zet ik mij in voor de wezenlijkste sector die er is. Zorginstellingen moeten kunnen vertrouwen op een duurzame toekomst van hun organisatie waarbij de juiste mensen worden aangetrokken en behouden. Samen werken we aan het behouden van grip op de kwaliteit van de zorg.”

Rechtsgebieden NOvA
Ginny heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is Ginny verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

“Geen drempels en full service dienstverlening.”