Wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen door Tweede Kamer aangenomen

22 januari 2019

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen aangenomen. Hierdoor kan onder omstandigheden wietteelt worden gedoogd.

Op dinsdag 22 januari 2019 is door de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Het wetsvoorstel volgt op het regeerakkoord waarin is afgesproken dat er wordt geëxperimenteerd met het gedogen van wietteelt voor recreatief gebruik. Er mogen straks zes tot tien gemeenten meedoen en er worden maximaal tien telers aangewezen.

Het doel van het experimentele wetsvoorstel is het bepalen van eventuele positieve effecten van gereguleerde leveringen aan coffeeshops. Dat zal gebeuren door binnen zes tot tien gemeenten in totaal maximaal tien telers aan te wijzen die de coffeeshops bevoorraden.

Telers

Als een bedrijf straks wiet wil telen, zal het bedrijf een aanvraag moeten indienen om een vergunning te krijgen. De minister selecteert welke telers in aanmerking voor een vergunning komen. De burgemeester van de gemeente waar de teler zich wil vestigen krijgt de gelegenheid om de minister te adviseren. Doel is een transparante procedure, waarbij bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen meedingen naar een vergunning. De exacte voorwaarden moet de minister nog vaststellen, maar in een conceptbesluit zijn onder andere opgenomen dat moet worden ingediend op welke wijze geteeld wordt, levering plaats vindt en beveiliging van de teelt wordt ingericht. Als bedrijven het niet eens zijn met de vergunningverlening aan bijvoorbeeld concurrenten kunnen zij bezwaar maken bij de minister en beroep instellen bij de bestuursrechter.

Coffeeshops

Coffeeshops in de deelnemende gemeenten worden daarna alleen bevoorraad door telers met een vergunning. De coffeeshops zijn verplicht om de hennep en hasjiesj af te nemen van de telers met een vergunning. Dezecoffeeshops moeten straks actief klanten wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van hennep en hasjiesj.
De minister kan door handhaving richting telers en coffeeshops zorgen dat de gestelde regels en vergunningvoorwaarden, zoals kwaliteit en vervoer, worden nageleefd. Vaak zal dat bestuursrechtelijke handhaving zijn. Daarbij kan de minister bijvoorbeeld besluiten om de vergunning van een teler in te trekken.

Vervolg

Als het wetsvoorstel straks ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen zal de ministerraad nadere regels geven voor onder andere de vergunningen van de telers en de te volgen procedure. Er is hier nog geen definitief besluit over genomen, maar hier kunt u het ontwerpbesluit vinden.

Het wetsvoorstel behelst een experiment en het heeft tijdelijke werking. . Gemeenten, telers en coffeeshops zullen ongeveer een jaar krijgen om zich voor te bereiden. Naar verwachting is in het tweede kwartaal advies uitgebracht over welke gemeenten meedoen aan het experiment. Nadat de ministerraad een besluit over de vergunningvoorwaarden heeft aangenomen, kunnen potentiële telers een vergunning aanvragen. Het experiment zal daarna 4 jaar duren. In die tijd mogen de telers hennep en hasjiesj produceren en leveren aan de coffeeshops van de gemeenten die meedoen.

Na deze vier jaar zal het experiment worden geëvalueerd en wordt gekeken of dat gevolgen voor nieuwe regelgeving heeft.