“Mijn cliënten komen bij mij voor een concrete aanbeveling en krijgen die ook.”

Floris van Galen is gespecialiseerd in het publiek vastgoedrecht. Hij onderhandelt en procedeert over onteigeningen, onderhandelt met en voor gemeenten over anterieure overeenkomsten, voert bestemmingsplanprocedures en begeleidt vergunningtrajecten. Floris heeft bijzondere kennis van de positie van de overheid in al deze kwesties. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de regels van het staatssteunrecht en de Wet markt en overheid, alsmede het overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Floris werkt onder andere voor ontwikkelaars, overheden, corporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Hij leidt het expertiseteam Vastgoed en projectontwikkeling en maakt daarnaast deel uit van de expertiseteams Publieke regelgeving en toezicht en Mededinging, staatssteun en aanbesteden. Floris is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht | VAR en van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten | VBR-A.

In 2002 is Floris beëdigd als advocaat en sinds 2007 is hij verbonden aan TK. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en volgde de postdoctorale specialisatieopleiding algemeen bestuursrecht aan de Grotius Academie. Floris doceert sinds 2011 aan de Universiteit Leiden als gastdocent bij de vakgroep staats- en bestuursrecht.

Rechtsgebieden NOvA
Floris heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht
    – Milieurecht
    – Natuurbesch.recht
    – Waterrecht
    – Ruimtelijk bestuursrecht
  • Onteigeningsrecht

Op grond van deze registratie is Floris verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

“Mijn cliënten komen bij mij voor een concrete aanbeveling en krijgen die ook.”