“Cliënten kiezen niet alleen voor mij. Ik kies ook voor hen.”

De focus van Iris Hoen ligt op de onderwijssector en de juridische vraagstukken in het onderwijs. Iris is de vaste strategische adviseur van een groot aantal onderwijsinstellingen zowel in het primair en voortgezet (internationaal) onderwijs als in het MBO en hoger onderwijs. Zij werkt voor en met toezichthouders, bestuurders, directeuren, managers en adviseurs binnen de onderwijssector.

Iris geeft leiding aan het sectorteam Onderwijs en maakt deel uit van de expertiseteams Publieke regelgeving en Privacy. Zij is bestuurslid van de Vereniging voor Onderwijsrecht. Bij de IAPP (Internationale Vereniging voor Privacy Professionals) behaalde zij een CIPP/E certificering voor Europees privacyrecht. Iris publiceert regelmatig voor School en Wet en voor SDU opmaat privacy.

Sinds 2019 is Iris als advocaat-partner verbonden aan TK. Zij begon haar loopbaan als arbeidsrechtjurist en had daarna verschillende functies als beleidsdviseur P&O en HR-adviseur. In 2003 zette zij haar juridische loopbaan voort ten dienste van het onderwijs bij de VBS (Verenigde bijzondere scholen) en later in de advocatuur.

Iris studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde meerdere masters, waaronder een graad in de rechtseconomie, een opleiding die zij volgde in Hamburg, Gent en Oxford. Begin 2018 behaalde zij de CIPP/E certificering en geldt zij als specialist in de nationale en Europese wet- en regelgeving privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Iris werd in 2009 als advocaat beëdigd.

Iris: “Het beste advies lever je door kennis van zowel het recht als van de markt. Door mijn jarenlange kennis en ervaring in de onderwijssector weet ik wat er speelt, ken ik mijn cliënten en zorg ik – samen met mijn team – dat we vragen omzetten naar oplossingen. Door mijn focus kiezen cliënten voor mij, maar ik koos als eerste voor hen.”

Rechtsgebieden NOvA
Iris heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de  volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • Onderwijsrecht
  • ICT Recht
    – Privacy recht

Op grond van deze registratie is Iris verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

“Cliënten kiezen niet alleen voor mij. Ik kies ook voor hen.”