Category: Kennisblog

Wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden positief ontvangen

lees meer

Green Deal in de zorg

lees meer

Vermindering van de arbeidsduur na twee jaar ziekte: ook aanspraak op een transitievergoeding

lees meer

Het recht op inzage in en/of een kopie van het personeelsdossier op grond van de AVG

lees meer

Is een postcontractueel non-concurrentiebeding toegestaan in een franchiseovereenkomst?

lees meer

Raad van State: Gemeente moet handhavend optreden tegen illegale woningen op bedrijventerrein

lees meer

Foto’s maken van een sportdag op school: kan dat nog steeds onder de AVG?

lees meer

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen

lees meer

Reorganiseren per bedrijfsonderdeel ook al maakt de onderneming winst?

lees meer

Hypotheekhouder mag ondanks bezichtigingsbeding woning niet betreden tegen wil van bewoner

lees meer