logo

Public Affairs

Faciliteren van PA professionals met juridische inzichten

Het expertiseteam Public Affairs voorziet lobby-trajecten van juridische inhoud en achtergrond, aanvullend op en in samenwerking met Public Affairs professionals en – indien opportuun – bestaande juridische adviseurs.

We werken faciliterend, met markt- en vakkennis, vanuit integraliteit en resultaatgerichtheid en met inachtneming van alle relevante belangen.

image

Het expertiseteam Public Affairs voorziet lobby-trajecten van juridische inhoud en achtergrond, aanvullend op en in samenwerking met Public Affairs professionals en – indien opportuun – bestaande juridische adviseurs.

We werken faciliterend, met markt- en vakkennis, vanuit integraliteit en resultaatgerichtheid en met inachtneming van alle relevante belangen.

Onze expertise

 • Bijdragen aan legitimatie van de lobby door aandragen van juridische inzichten.
 • Helpen het lobbydoel juridisch te funderen en acceptatie te vergroten door bijdragen te leveren voor onder andere gewenste beleidsstukken en wet- en regelgeving die resoneren bij wetgevings-, beleidsjuristen en andere specialisten.
 • Toetsen houdbaarheid van argumenten en frames.
 • Versterken van inzicht in relevante processen en procedures.
 • Uitwerken juridische gevolgen van scenario’s: wat als een issue niet, deels, anders dan voorgenomen of onjuist wordt opgepakt?
 • Sparren over strategievorming.
 • Structureren van benodigde samenwerkingsverbanden.
 • Zo nodig entameren van rechtszaken.

 

Onze expertise

 • Bijdragen aan legitimatie van de lobby door aandragen van juridische inzichten.
 • Helpen het lobbydoel juridisch te funderen en acceptatie te vergroten door bijdragen te leveren voor onder andere gewenste beleidsstukken en wet- en regelgeving die resoneren bij wetgevings-, beleidsjuristen en andere specialisten.
 • Toetsen houdbaarheid van argumenten en frames.
 • Versterken van inzicht in relevante processen en procedures.
 • Uitwerken juridische gevolgen van scenario’s: wat als een issue niet, deels, anders dan voorgenomen of onjuist wordt opgepakt?
 • Sparren over strategievorming.
 • Structureren van benodigde samenwerkingsverbanden.
 • Zo nodig entameren van rechtszaken.

 

image

Onze opdrachtgevers

 • PA Professionals
 • Bedrijven
 • Belangenorganisaties
 • Publieke lichamen
 • Decentrale overheden
 • Ministeries
 • Corporaties
 • NGO’s
 • Instellingen voor Zorg, Onderwijs, Cultuur, Media, Sport

 

image

Onze opdrachtgevers

 • PA Professionals
 • Bedrijven
 • Belangenorganisaties
 • Publieke lichamen
 • Decentrale overheden
 • Ministeries
 • Corporaties
 • NGO’s
 • Instellingen voor Zorg, Onderwijs, Cultuur, Media, Sport