logo

Nieuws

Actueel

Familie in de zaak? Hoe regel je de (arbeids)verhoudingen?

30 april 2019 door Jeffrey Kenens, Maarten van Haren
De overwegende invloed van één familie binnen een onderneming kan zorgen voor (arbeids)verhoudingen die net wat anders liggen dan bij niet-familiebedrijven. Dit kan tot complicaties leiden indien deze afwijkende (arbeids)verhoudingen niet goed geregeld zijn.

Hoge Raad moet vragen beantwoorden over slapende dienstverbanden

29 april 2019 door Ginny Kessels
De kantonrechter Roermond heeft op 10 april 2019 geoordeeld dat aan de Hoge Raad een aantal prejudiciële vragen voorgelegd moeten worden over slapende dienstverbanden. Deze vragen kunnen worden teruggebracht naar de vraag: “Kan een werkgever worden verplicht om een slapend dienstverband met een zieke werknemer te beëindigen waarbij aan de werknemer de transitievergoeding moet worden betaald?”

Nieuwe partner Iris Hoen en Marjoleine van Leerdam versterken sectorteam Onderwijs

17 april 2019 door Jan Versteegh
Sinds maart versterkt het duo Iris Hoen en Marjoleine van Leerdam het sectorteam Onderwijs van TeekensKarstens advocaten notarissen. Het tweetal werkte voor de overstap naar TK samen bij Wille Donker advocaten in Alphen aan den Rijn.

De apothekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet: meer duidelijkheid over magistrale bereiding

13 april 2019 door Lex Keukens
Met de inwerkingtreding van de apothekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet per 1 februari 2019 mogen apothekers nu, onder bepaalde voorwaarden, geneesmiddelen die beschermd zijn door een octrooirecht zelf bereiden: de magistrale bereiding.

Komt er een nieuwe invulling voor vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht?

11 april 2019 door Karien Lagrouw
Op 20 maart 2019 heeft advocaat-generaal Wattel een conclusie gepubliceerd over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Hierbij gaat het om uitlatingen of gedragingen van overheidspersoneel dat gerechtvaardigd vertrouwen bij de burger opwekt.