logo

Nieuws

Actueel

Levenstestament en Ondernemer; waar moet je op letten

01 april 2019 door Erna Kortlang
Een onderneming moet doorgaan, ook als de bestuurder (even) is uitgeschakeld. In een levenstestament kun je een volmacht geven aan iemand die namens jou kan handelen, ingeval je dat zelf niet (meer) kunt. Werkt zo’n levenstestament nu voor de ondernemer?

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder Wob

26 maart 2019 door Karien Lagrouw
Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat sms- en WhatsApp-berichten, ook als deze op een privételefoon staan, onder de Wob vallen.

Misbruik van bevoegdheid in VvE: twee recente uitspraken over vervangende machtiging

15 maart 2019 door Joost Donkersloot
Regelmatig wordt er misbruik gemaakt van de bevoegdheid binnen de spelregels van een VvE. In dit artikel behandelt Joost Donkersloot twee opmerkelijke uitspraken waaronder een zaak over de aankoop van een appartement door een vastgoedvennootschap met als doel het object te verhuren als commercieel vastgoed.

Wordt een muzieksample van twee seconden beschermd door het naburige recht?

13 maart 2019 door Lex Keukens
Binnenkort zal de hoogste Europese rechter, Hof van Justitie van de Europese Unie ('Hof'), zich buigen over de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden er bescherming rust op een muzieksample van enkele seconden.

Regels ten aanzien van het ‘opleggen’ van adviesprijzen, vaste prijzen en minimumprijzen

05 maart 2019 door Rogier Kampschreur
Het uitgangspunt in het mededingingsrecht is dat iedere onderneming zijn eigen prijsbeleid moet bepalen. Wat zijn echter exact de regels ten aanzien van het ‘opleggen’ van adviesprijzen, vaste prijzen en minimumprijzen?