logo

Nieuws

Actueel

Wordt een muzieksample van twee seconden beschermd door het naburige recht?

13 maart 2019 door Lex Keukens
Binnenkort zal de hoogste Europese rechter, Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”), zich buigen over de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden er bescherming rust op een muzieksample van enkele seconden.

Regels ten aanzien van het ‘opleggen’ van adviesprijzen, vaste prijzen en minimumprijzen

05 maart 2019 door Rogier Kampschreur
Het uitgangspunt in het mededingingsrecht is dat iedere onderneming zijn eigen prijsbeleid moet bepalen. Wat zijn echter exact de regels ten aanzien van het ‘opleggen’ van adviesprijzen, vaste prijzen en minimumprijzen?

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB), weer een stap dichterbij

20 februari 2019 door Ginny Kessels
Het ingediende wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van 6 november 2018 is met enkele wijzigingen door de Tweede Kamer aangenomen. Het voornaamste doel van het wetsvoorstel is het verschil tussen vast- en flexwerk te verkleinen.

Liefdevolle Valentijnskorting

14 februari 2019 door Jolien van Ham
Op 14 februari 2019, de dag van de Heilige Valentijn, én de komende 14 dagen, biedt TK 14% korting* op je samenlevingscontract. Wij wensen je een prachtige en liefdevolle dag toe.

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangeboden aan Tweede Kamer

11 februari 2019 door Floris van Galen, Floris van Galen
Het wetsvoorstel bevat regels over onteigening, het voorkeursrecht en kostenverhaal. Daarnaast zijn regels opgenomen over herverkaveling en kavelruil. Deze regelingen worden opgenomen in de Omgevingswet, die in werking moet treden op 1 januari 2021.